Category Archives: О мени пишу

Јелена РАДОВАНОВИЋ: ЧОВЕК КАО ТАЧКА У КАМЕНУ

ЧОВЕК КАО ТАЧКА У КАМЕНУ

(Избор из поезије Стојана Богдановића, РАЗГОВОР СА МАЈКОМ БОЖЈОМ)

Иако је многим песничким и прозним књигама већ дуго присутан на нашој књижевној сцени, Стојан Богдановић у маниру искусног homo ludensa својом новом песничком збирком показује да и даље ужива у својеврсном поетском љуштењу лука, нудећи нам својом поезијом сузе кроз осмех, и још увек не пропуштајући да нам отвори нека нова тумачења и значења, задржавајући притом препознатиљиви трагикомични манир свог певања. Драж Богдановићеве поезије управо и јесте у тим лудистичким оксиморонским опречностима – ту његова стална запитаност над судбином и Богом иде руку под руку са десакрализацијом и јеретичким моментима; готово побожно песничко бављење смислом правог стиха иде укорак са болном аутоироничношћу и детронизовањем поезије и песника; свеприсутна тема пролазности директно је супротстављена банализованој свакодневици; однос хришћанског страхопоштовања према Богу стоји напоредо са, готово фамилијарним, односом према Човеку-Богу.

Један од Богдановићевих песничких лајтмотива је стална метапоетичка запитаност над смислом и значењем поезије и процесом настанка песме. Немали је, притом, његов (ауто)иронијски отклон према песништву и песницима, па ће тако у програмској песми и стожеру целе збирке, Разговор са мајком Божијом, он рећи како му мати говори да „нахрани музе, а то значи козу“. На сличан начин у песми Фазе Богдановић самокритично каже да је у трећој фази живота почео да се бави поезијом када је почео да „гњави и да дави, да смишља и да умишља“.

Бавећи се умећем стиха, песник покушава да одгонетне и смисао надахнућа и настанка добре песме. У репрезентативној песми из тог тематског поља, Песма треба да уме, Богдановић каже да „песма треба да се њише/као јаблан на ветру поред Тимока/притом да држи мисао/чврсто као мали враг сису“. Богдановић нам овде опет нуди свој поетски кредо привидно неспојивог – песма мора да обједини те опречности у себи као што су лиричност и стаменост јаблана који се њише на ветру, насупрот структуралности и стабилности који наликују математичком систему; притом песма не сме да изгуби ништа од своје враголасте заиграности, кружећи око мисли која као стуб држи песму. Богдановић притом није за неку пуку ларпурлартистичку игру и песму која је лепа зато што је песма или је песма зато што је лепа; успела песма у његовом поетском свемиру мора да буде рефлексивна, мора да има мисао, логос, на чијем таласу ће бити ношена. Уплив Богдановићевог математичког ума је и овде очигледан – песма нема кичму ако у себи не садржи мисао, јер мисао је она велика енергија без које је песма пуко надувано празнословље. Богдановић је у теми метапоетичности често и аутореференцијалан и аутоироничан. Рађање песме, Богдановић одлично зна, није никакав узвишени парнасовски моменат, већ често чисто мучење и тегоба. Песма долази ниоткуда, кроз несаницу, затиче човека у кревету са другом песмом у сну, „од чега човеку буде мука“. Богдановић, међутим, зна и какав искрени усхит доноси право надахнуће, јер „Од песме се човеку заврти мозак/И ништа га не боли“. Песник је зато онај чудак који под кривим дрветом, и сам нахерен, искривљен, неуклопљен, померен из општеприхваћене стварности, чека своју праву песму, док свет око њега у клаустрофобији свакодневице непрекидно безглаво иде за својим послом и за општим жамором. Песник зна да песму вреди чекати, јер „песма је као срна/очас се преплаши/и штукне у густиш“. Уопште узевши, метапоетичке играрије су у Богдановићевој поезији врло честе. Песник се често бави смислом правог стиха, који је „као несташно дете“, дакле оно што је најтеже укалупити и зауздати у општеприхваћену и смислену форму.

Мајка је један од главних песничких мотива збирке, који такође уједињује богдановићевске опречности – са једне стране, то је фигура патријархалне сељанке која је јака, вредна и стамена, која обаљује букве, музе козе, гаји децу, кува, носи воду, којој ништа није тешко, иако за сина жели бољу судбину и шаље га у Београд „да учи за господина“; која је, другим речима, парадигма традиционалне балканске жене. Са друге стране, мајка постаје обожена епифанијска фигура која се песнику указује у виду Мајке Божије, оне која увек светли, подучава, исцељује, умирује и дели савете. Кроз фигуру мајке одвија се и песников дискурс са прошлошћу, обичајима, традицијом, породичним свецима, умрлим рођацима, прецима и завичајним фолклором. Мајка тако постаје синтеза личног и општег, профаног и религијског, индивидуалног и колективног. Ронећи у индивидуално сећање, песник гради истински снажну емоцију, која читаоца уме да затекне и погоди у плексус, као и у другим песмама где је Богдановић у дослуху са својим срцем – кад пева о свом детињству и завичају, о нашим обичајима, о стварним људима који су прошли кроз његов живот.  Тад његова поезија буја, ври, ромори и жубори и разбарушена је у најбољем смислу, као оно несташно дете.

У Богдановићевом космосу, који се често показује као јединствено прожимање математике и поезије, појам тачке постаје онтолошка жижа његове поетике. Тачка се и у лингвистичком и у математичком смислу чини једноставним појмом, али се лукаво опире дефиницији, због чега је њом и најтеже овладати – тачка у себи садржи и цео свемир и коначност, и празнину и пуноћу, и почетак и крај. Стога је у поетском смислу најтеже знати кад треба ставити тачку, „да ти памет не исцури кроз реченицу/Као вода кроз баштенско црево“.

У фокусу Богдановићевог певања налази се и непролазна песничка тема пролазности, која се код њега често неминовно развија кроз дијалог са Богом, или пак кроз монолог о њему. Песник тиме отвара нека кључна питања есхатологије – Бог се код Богдановића не васпоставља као узвишени, недодирљиви и табуизирани Апсолут, већ је, напротив, песников однос према Богу фолклоран и готово фамилијаран. С обзиром да је код Богдановића Бог увек више Човек-Бог него Богочовек, нисмо само ми запитани над Богом, већ је и Бог запитан над нама и над смислом света који је створио, као у песми Крст: „Понад главе крст/У чуду/Шири руке.“ У ауторефлексивном покушају да докучи ко стоји иза сложеног механизма покретања времена, Богдановић ће на сличан начин у својој поеми рећи Питао сам сајџију, да би се у тој својеврсној оди пролазности тек на крају размрсило клупко енигме људске егситенције на земљи – сајџија не може да пружи одговор на питање како сат тачно зна када човеку треба узети меру, већ се Бог васпоставља као једини Велики Сајџија, као онај метафизичар који стоји иза космичког механизма судбине и пролазности, једини који поседује одговор на питање о људском крају. Богдановић ни не крије своју скепсу према могућности да се време измери, укроти или заустави. Време је суштински немерљиво, јер не постоји. Сат само подсећа на време, а освета према часовнику се показује као јалов људски покушај да се време победи. Богдановићев сат није мерач времена, он је парабола нас самих и наше неминовне и безнадежне људске метаморфозе у времену, јер: „Време те заскочило и јаше,/Јаше те као рагу/А сви од тебе траже/Да се осећаш као Пегаз.“ Зато је на такав сат, пуку механичку људску творевину, немогуће ослонити се, баш као ни на људско сећање. Тај сат или касни, или је херав, или без казаљки – ту се помаља познати бергмановски метафизички мотив  осакаћеног часовника отпалих казаљки, који нас све чека: „Јер смрт ће доћи тачно у секунду, каже песник, све ће бити на време/па шта ће ти онда сат“. Богдановићев сат је и симбол колективног сећања, заједничког људског искуства и колективног записа у времену. Као оне умрлице у песми Криво дрво, које подсећају на пролазност живота и свеприсутност смрти, јер нас очи мртваца са слика непрекидно посматрају. У већ поменутој песми Фазе одвија се на сличан начин и иронично поетско сравњивање рачуна са животом и са његовом неминовном цикличношћу, иако је потка песме типично људска жеља за непролазношћу, жал за ефемерним и за прокоцканим шансама: „Некада сам због љубави хтео да се убијем/По неколико пута дневно/А сад копам и ногама и рукама/Ако икако могу последњу фазу да прескочим.“

Иако згуснута симболима, Богдановићева поезија је свеједно освежавајуће нехерметична. Презент је у њој доминантан глаголски облик, јер је то поезија која је пре свега уземљена и укорењена у садашњости, и у ту сврху често користи и разговорни стил и жаргон.

Збирка се елегантно заокружује симболом камена. У камену је кључ којим песник синтетизује све своје поетске теме и мотиве. „Камен вам се смеши“, рећи ће песник и подсетити нас да сваки људски пут води само једном циљу и да је све пролазно, макар било и уклесано у камену – од људских прапочетака, цртежа у пећинама, првих књига, првих слова природе, фосила, до надгробних споменика.

На крају, на камену је уклесана и поезија.

 

 

 

 

 

Марија ЈЕФТИМИЈЕВИЋ МИХАЈЛОВИЋ: СА ТВОРЦЕМ НА “ТИ”

Др Марија Јефтимијевић Михајловић

СА ТВОРЦЕМ НА „ТИ“

(Стојан Богдановић, Бог је лудило, „Наис-принт“, Ниш, 2018)

Питања о смислу човека и човековог пута стара су колико и човек сȃм. Од памтивека се на њих покушавао наћи прави одговор, па се сваки напор филозофа, песника, уметника у том смислу, може сматрати ако не одговором, а оно бар покушајем да се покуца на врата велике Истине. Јер, како сведочи Јеванђеље по Матеју: „…сваки који иште, прима; и који тражи, налази; и који куца, отвориће му се“.

Шта се дешава када се тајни великих питања, каква су питања о Богу и његовом односу према човеку, приступи са позиција ироничног посматрача, који се, ослобођен окова страхопоштовања, упушта у дијалог са Творцем „на Ти“?! Откуда смелост и дрскост да се питање постојања Бога подређује смислу постојања човека („јер ако нема људи, ни Бог није потребан“)?! И премда би овако конципирана питања логично водила ка критици и аутора и његовог „апокрифног“ дела, реч је о нечему потпуно другачијем – о специфичној и надасве необично смелој позицији да се продре у значење речи Љубав (пре свега, Љубав Божија).

Иронично-духовита позиција коју аутор Стојан Богдановић заузима према истинама које су у човеку одувек изазивале страхопоштовање, али говориле и о човековој неспремности да се суочи са собом најдубљим, а то значи – са тамном страном душе, како каже Никола Милошевић, тако добија карактер дијалога са Творцем. А какав је то ироничан, и на моменте саркастичан, а врло луцидан, промишљајући, духовит и ведар, дијалог са „саговорником“, ако не онај у коме влада безгранична Љубав, чији је корен Слобода (па и слобода да се изрекну и највеће сумње у смисао постојања сваког од тих „саговорника“ – и Бога и човека). За спремност на ту и такву врсту дијалога потребно је много више од жеље да се покаже сопствена мудрост и лукавост, „ја“ позиција спрам позиције Бога; оваква врста „дијалога“ претпоставља веру, а не безверје, иако би духовит наслов књиге Бог је лудило могао читаоца да одведе на странпутицу. Бог јесте „лудило“, али је човекова егзсистенција претпостављена управо тим „лудилом“:

„Нормално је да човек мисли. Ако никада не полуди, онда као да није живео. Ако полуди, онда, кажу, није нормалан. Стваралачки занос није нормално стање. Историја се бави само великим лудацима. Само оним правим. Само изузетним људима. Ненормалним. У те спада и онај који је створио Бога: Песник.“

Истовремено, књига есеја и језгровитих, гномских записа Бог је лудило на потпуно особен начин, подвргава критици човека и његову неспособност и неспремност да „носи свој крст“, односно своје „бреме слободе“. Робовање принципима и робовање предрасудама аутор сматра „најопаснијим“ ропством, апострофирајући у подтексту хришћанску идеју да је једина права слобода – слобода у духу, односно да је стваралаштво највиши израз слободе бића, јер је искра божанског у човеку, израз његове Љубави. Отуда се „робовање“ из Љубави не показује као робовање, него као предавање, препуштање безграничју љубави Божије („Песници робују поезији. Нико не разуме синтагму ʼраб Божјиʼ“). Кључ разумевања Богдановићевог доживљаја човекове слободе садржан је у следећем:

„Има људи који мисле да су слободни, који се крећу путевима својих мисли и никако да изађу на видело. Стално су пред сукобом, али сукоба нема. Нема ни песме. Заробљеници сопствене мисли, они који се освесте, постану мрачни  ствараоци. Посебна је сорта људи који робијају без гриже савести. Претпоставка је да је реч о ниском степену интелигенције. Прави робови робују човеку, Богу и својој савести. Слобода је у избору живот или смрт. Ко изабере живот изабрао је робију. Ко изабере смрт наизглед се ослободио свега. У ствари изабрао је вечиту робију. Живот је коначан. Робија никоме неће мањкати. Питање је како робију осмислити да буде сношљива. Ту би се негде нашло место за слободу.“

То мало „место за слободу“ претпостављено је „садржајем“ којим се да испунити („и дуг живот без садржаја је кратак…“). Заправо, Богдановић на себи својствен (иако духовит начин) понавља велику мисао Момчила Настасијевића да је „у пуном доживљају хода садржан и смисао пута“, односно Миљковићеву мисао да „није важно сунце већ његова путања“. Пут се, дакле, открива као вид самоспознаје, као „простор“ слободе, само уколико је ослобођен робовања предрасудама, идеологијама, материјалним добрима или политичким опредељењима.

Човека не чини робом његово рођење, већ његово опредељење да се приклони неком од тих врста ропстава. Све што сужава човеков „духовни видокруг“ чини га робом и све што отвара простор слободе – чини га слободним. У том контексту, све што је „корисно“ може се сматрати непотребним (јер је сачињено „од циљева, планова и намера“) и, парадоксално, све бескорисно – потребним. Но, не крију ли се у парадоксима највеће истине, читамо у подтексту Богдановићевих записа, или речима Зорана Глушчевића: „Парадокс је знак творчевог присуства“. Следствено томе, „уметност је лепа зато што је бескорисна“, а најслободнија бића јесу уметници. Но, Богдановић оштро, али духовото, подрвгава руглу оне уметнике, превасходно песнике, који су своје „служење слободи“ заменили служењем земаљској (државној) власти, као и свештенике који су заборавили на начело: „Не узимај узалуд имена Господа Бога својега“. Ту категорију духовних отпадника аутор назива „душебрижницима“ који манипулишу човековим „душевним ропством“.

Израз човекове слободе у духу јесте и машта, којом се човек „приближава природи и Богу“, „досеже до свог ритма“, „постиже хармонију“, „постаје човек“. У чувеном есеју „Његош као трагични јунак косовке мисли“, Андрић је, позивајући се на Кајзерлинга, записао да је „карактеристика свих великих духова да бар у једном делу свога живота просањају сан о васиони као хармонији“. Управо о таквој хармонији пише Богдановић, за кога је хармонија „немир усаглашен са природом“. Из тог креативног немира потичу сва највећа питања Човека; одатле потиче „мисао о Богу“ која је „мера Човека“ и „његова мајка“. А мисао, као свака велика мисао, јесте „тешка и претешка“, јесте „лудница“ у којој се крхко људско биће не сналази. Отуда се као истина над истинама истиче завршна реченица књиге, њен credo:

„Свест о незнању јесте услов за приближавање Богу.“

Заузимајући позицију „са Творцем на Ти“, аутор Стојан Богдановић, који је своју животну стваралачку мисију потврдио не само на пољу кљижевног рада (поезијом, и есејистиком), него и осведоченим научним ангажманом на подручју математике и професуре, читаоца позива да буде активан учесник тог Дијалога са Творцем и тако потврди своју „мисију у свету“. Јер, све је дијалог, сваки облик делања, мисаоног и творачког – и молитва и песма, и крик и бол. На ову надасве необичну књигу Бог је лудило, као на ретко коју, примењива је мудрост да у свакој шали помало истине има. А тамо где има простора за шалу – има и Љубави, па и када је, и нарочито када је, наш саговорник Бог сȃм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордана ВЛАЈИЋ: ПЕСНИК (О књизи “Песник” Стојана Богдановића, Наис-принт, Ниш, 2017)

Гордана ВЛАЈИЋ:

ПЕСНИК

ПЕСНИК је Стојан Богдановић. ПЕСНИК је књижуљак. ПЕСНИК је човек који пише песме. ПЕСНИКА може да изда било ко, али овог о којем ћу да причам, Стојан, издао је Драган Манић. У нишком НАИС-ПРИНТУ. Не знам, да ли су га тамо одводили. Још мање, да ли је нешто признао.

Прочитавши овог ПЕСНИКА, била сам сигурна да су се зафркавали (зезали? зајебавали? шалили?… ) ах, како инфантилно. Који термин може да употреби дама, ако не жели да је мушки читаоци сместе у преграду “јарани из ЈНА” или “можда би ми дала”. Који термин српског језика, а да оно што желим да кажем буде ЈАСНО. То сам помислила, јер сам прелиставајући ПЕСНИКА (сваку књигу најпре прелистам, насумично отварам, то све траје минут) видела ту и тамо речи и редове попут: пљуни па залепи…, идите и множите се…, намножили се… и онако братски у сласт појели своје село… Помислим, а-ха-ха, ПЕСНИК се извукао јер се мангупирао и «раблеисао» са издавачем, па га замајао. Тако да га је овај издао, али по жељи ПЕСНИКА.

Мислим да овај ПЕСНИК није имао неки претежак живот. Знате оно, логораш. Читалац га а приори цени. Већ сама чињеница да је писао, да је имао прсте, да је успевао да мисли… Није Стојан ПЕСНИК ни нешто трагично тежачио током живота. Немам податак да су га налазили изнуреног од додавања цигле колеги зидару који је аванзовао на скелу изнад… и то по најврелијем августовском дану. Напротив. Био је веома поштован, увек дотеран, исправан. Тај је спуштеним држао само капке да би сви ми који смо му били ђаци а, Бога ми и колеге, морали да осетимо притисак тог погледа који је главу саговорника увек сабијао дубоко међу рамена. Погледом, часна реч.

И био је строг. О томе неколико генерација панчевачке Гимназије “Урош Предић”, где је ПЕСНИК БОГ-дановић предавао математику и нацртну геометрију — спрема документацију, прикупља сећања преживелих ученика… како би написали подужи хорор-роман. Истина, мој ПЕСНИЧЕ, увек изађе на видело. Где сам стала? Да…

Није, кажем, имао неки трагичан живот па да се сада убије и постане популаран као Миљковић. Јер пишу подједнако дубоко и интелигентно, а интелигентно је најтеже писати. Значи да би био славан као Миљковић морао би да се убије. Ако то не учини, а буде довољно стрпљив, толико удара по актуелној власти, да га неће мимоићи иста судбина. Мој би му отац рекао: – Је ли момак, а што трабуњаш? Што лапрдаш, дете? Ћути, пиши и ћути.

Ако ћутиш, нико неће ни да чита. Када умреш природном смрћу, а томе треба да тежиш ако си паметан, а делујеш да јеси, е тада ћеш бити славан. Власт ће се променити, схваташ и ти ћеш бити на цени. Прво ће да те забране, па онда да те рехабилитују. Па кад крену нова издања, па кад крену позоришне представе, па кад израсте сценарио за неку америчку продукцијску и филмску кућу. Ето, бићеш већи и од Миљковића и од Сарамага.

Не можете овом ПЕСНИКУ пронаћи ни једну ногу згњечену у неком од многобројних мултинационалних ровова током пушкарања деведесетих. Мислим, ПЕСНИКУ о којем говорим. Има човек обе ноге. Значи, ту се неће добити поени публике. Нарочито не поени актуелне власти која воли да лансира безноге и да им онда ПиАр актуелне власти на промоцији књиге безногог поклони литру млека свакога дана. Безноги може да преузме своје млекце свакога дана у продавници у кругу фабрике. То је негде у Борчи. Безноги живи у Сремчици. Па ће онда да буде у штампи, жутој, веселој, режимској, има да се читају све овакви наслови:  “Јадан… тако јадан, а тако снажан”, “Безноги песник спасио дете из сметова” или “Пешачећи, долазим до инспирације. Хвала млекари, рекао је хроми песник. Да је овај наш ПЕСНИК такав, евентуално би могао да доживи непријатност уколико га неки пијани залутали публикант (како је једнина од публика, живота вам?), јер само пијани залутали публиканти иду на песничке вечери безудних… Дакле, само га тако неко ментално заостао може питати: – Како ти, живота ти, јебеш кад немаш ногу? Мислим да ли ти то и колико смета? ПЕСНИК на оваква питања не одговара. Најпре ПЕСНИК има две ноге. А потом, то што је чуо разговор безногог и радозналог публиканта  итекако ће запамти и у 99 одсто случајева, од тог случајног дијалога настаће намерна песма или прозаидица.

Одмакла сам од теме. Хоћу да кажем да сам наишла на ПЕСНИКА којег поштујете неприкосновено. Уме да погледа са корица. Са насловне. Са последње.

Уме, ПЕСНИК, да погледа.

А не као неки чије књиге купујете јер вам њихов изглед «брига ме за изглед» изазива сажаљење, па из вас покуља литерарни порив, купићу ову књигу, да овај сиротан купи чешаљ. Или бар сапун.

Не, кажем вам поново. Овај ПЕСНИК изгледа. Зна се шта значи кад ПЕСНИК изгледа. Уме да стане. Уме да седне. Уме да легне. Уме да прича. Уме да ћути кад други прича. Уме да пребаци ногу преко ноге. Уме да има добре и увек чисте ципеле. Уме да упари ципеле, чарапе и панталоне, тако да оправдано сумњам да му тај неки предак, на кога је повукао тај ген – није из Србије. И најзад, али не и најмање битно за ПЕСНИКА: он уме да пише.

Због ПЕСНИКА нисам спавала две ноћи. Не волим хиперболу и трудим се да је не користим осим када пишем за децу па треба да их убедим да постоји планина која је велика као десет највећих планина на свету. То су слатке ствари, јер су двосмислене. Не лажем их, а фасцинирам их.

Нисам спавала јер сам га читала. ПЕСНИКА. Два пута. Мој први утисак, након оног нехајног прелиставања, био је последица самољубља и сујете свакога ко пише, глуми, слика… и оставља било какве видљиве трагове за собом: – Требало је да прво прочитам његовог ПЕСНИКА, па да му тада шаљем свој УСУД. Сад је мој УСУД да спалим сопствен тираж. Хоће ли се ПЕСНИК смејати мом Усуду? Или га сажаљевати. Питаћемо га, има дана.

А како то пише овај ПЕСНИК?

Пише интелигентно. Знате шта је интелигентно писање? Да вам се док читате и читате, учини да је написано много једноставно. Да онда одједном схватите да ништа нисте схватили. Да онда, баш зато што је писано једноставно и зато што сте сваку реч разумели, све прочитате поново, јер – размишљате –  немогуће да нисте разумели, све  је тако јасно. И тако, онда, заиста нешто схватите и то вам се допадне. Укапирате да у ствари зеза неког свог. Можда и целу Србију. А сви воле да се насмеју другом иза леђа или у брк. И онда, да бисте запамтили то што сте прочитали, прочитате још једном, како бисте испали паметни и начитани негде у друштву цитирањем ПЕСНИКА који уме да подјебава друге, е тада, полако али сигурно схватите: – Чек, чек… па то он и мене потпрцава. Изволите, изволите прочитајте ПЕСНИКА. Ако грешим… – договорићемо се.

ПЕСНИК је пун слика. Посебно када своје слике испише па одштампа. У књизи ПЕСНИКА која се зове ПЕСНИК, моје прво најдуже задржавање је било испред “штафелаја” на страни 11. Ево шта је ПЕСНИК урамио белим маргинама:

 Размишљах синоћ,

Потраја то до касно у ноћ,

Да преузмем све од њега,

И под окриљем боје гаврана,

Овако изгладнео поједем тишину

И све мрвке са Големог стола стрпам у главу

Да бих у блиској и далекој будућности њима хранио децу.

Уопште, али уопште не мора да значи да је ПЕСНИК ово написао гађајући (случајно наравно) фреквенцију мојих читалачких сензација. Али сам се највероватније ту сабрала. Ту сам СХВАТИЛА шта пише.  Зато сам се још дуже задржала код наизглед неугледног рама нешто ужих белих маргина али оштрих потеза. Резали су мозак. Кад песнички потез зареже по мозгу, то је мислећа поезија:

Потрчао је као вихор

не би ли се ослободио пошасти

Улетео је Господу у главу.

Тамо је радио неколико милијарди година

неке важне послове.

Голицкао му је непце.

Чистио му је небо од тмурних мисли.

Чистио му је зубе и врх језика,

Не би ли матори могао разликовати

укусе вина и крви

И како би се могао ослободити речи

Које су му навирале  из свих језика

на врх језика.

Баш на врх.

Горе је и слава и страва.

Таман када сте помислили да разумете песничку нарацију, стижете до 20. стране. Мене је поколебала жестоко. Да ли овај ПЕСНИК пише о себи? Или о себи онаквом какав би желео бити. И ко је мали Боња? Мали Бог? Мали песник док је још био у Великом Боњинцу. Онда сам се затворила у тоалет. Поноћ је прошла. Било је пола 2. Нисам распознавала цвркут птице. Неки петао инсомничар се чуо из далеког потамишјег комшилука. Беху то добре кулисе. Плус моја неконвенционална одевеност, нетипчна за читање ПЕСНИКА, али примерена седењу на тоалет шољи. Удубљујем се:

Мали Боња померен је у позадину,

Пушта ветрове и страшне мисли

(да бих запамтила овај тренутак, код другог читања сам хтела да у исто време пустимо ветар. Био је то први пут да сам издала ПЕСНИКА. Од кад смо се упознали),

Разгони их по хиперболичним кривинама,

Од Суве до Старе планине,

Слуша како грми око Големог стола,

Гледа како сева око Миџора,

Псује у себи и око себе деци Мајку Божју.

*****

Када обилази гробље у Великом Боњинцу,

Боња повремено погледа у бунар.

Још увек је на међи између Николче и Сотира.

Само њих двојице нема.

(Не знам да ли су се помирили,

Да ли су проговорили?

Много је времена прошло

Од када су се упокојили

А време лечи све.

И све затре.)

Овде сам најпре била мало разочарана, не као песнички критичар, већ као жена. Немојте да вас лажу да је то могуће одвојити код нормалног женског, а поготову мушког критичара.

Значи, сневеселила сам се, ПЕСНИК кога управо откривам је са села? Добро, одмах се умирим, а одакле је Никола Тесла? Из Смиљана. Никола Тесла није ПЕСНИК, мада је могао да буде, али нећу вазда да тражим веће па да изгубим из вреће. Примећујете, као књижевни критичар, као неко ко посебно уме да изврши обдукцију поезије, ја умем и да стихоклепам. Никола Тесла и мртав помаже Србију. Спасио је ПЕСНИКА и као потенцијално интересантног мушкарца.

Онда ми је пажњу привукла страна 43, па сам на тренутак заборавила на имовинско стање ПЕСНИКА:

Када су Нови свет освајали

(Уместо да су га стварали,)

Или они из Битке на Косову

Али ни њих нема.

Неки сумњају да их је Он склонио

На време и на сигурно место

И да ће се појавити

Заједно са њим

Као гајдаши за императором

Када за то буде дошло оно време

Које одвајкада не постоји

И које не мирише

Као комшика када пролази ходником.

Ту смо. Као што ја – читалац, морам да намиришем ПЕСНИКА, тако и ПЕСНИК мора да намирише читаоце. Готово животињски. Примећујете. Он заводи испотиха. Своју страст, попут доброг ловца, крије иза наизглед наивних поређења и пева: “… оно време које не мирише као комшика када пролази ходником…” Аххх. ПЕСНИК сме бити промискуитетан. ПЕСНИК који ми улази под кожу са страница ПЕСНИКА, зна чаролије мешања старог и новог, мешања самогласника који упадају у сугласнике и лако их је за појести. Топе се у устима. Зна за трикове да нигде нема класичне риме, а да читајући поезију ви верујете да певате песму ПЕСНИКА. Уме да води, а да не додирује. Па је л’ ПЕСНИК или Бог? Мислим да он то зна али крије боље од Ден Брауна. Назив поетског блога му је: стојанбог. Па, молим вас…

Устала сам те ноћи и скувала чај. Одлучила сам се за мајчину душицу. Пијуцкала сам и размишљала. Да. ПЕСНИК је Бог:

Прескочио си онолико брда

Не би ли сазнао

Шта речено није!

Људи још увек сањају месец,

Мисле, чак, по њему ходати…

Да би репортажа, па тако и песма била објективна уколико ико икада помисли да нам је потребна објективна песма, она мора ПЕСНИКА приволети да поприча са свим јунацима своје ПЕСМЕ. Да ли смо овде, у горе наведеном стиху, имали изјаву, рецимо, Нила Армстронга? Нисмо. А јесмо ли имали монолог Бога? Јесмо. Изражена је сумња о могућности да ће људи икада ходати по месецу. Или је ПЕСНИК необјективан, ако се ико икада усуди да тврди да је то песнику потребно. Или ПЕСНИК верује да је Бог што јесте предуслов да (п)остане ПЕСНИК.

И најзад, када сам помислила како ћу најзад моћи да спустим ПЕСНИКА поред кревета (не могу делити постељу са непознатим), наиђем на стр. 48:

 Ој, Мораво!

Врти коло!

Врти, врти, врти!

Да човек није вртео репом

не би остао без њега.

 

Ој, Нишаво!

Ој, Мораво!

Ој, Србијо!

Ооо-ој!

Схватате. ПЕСНИК и добра ПЕСМА вас остављају неуспаваним. Сањаћете будни. ПЕСНИК и добра песма ће вас у пола четири ујутро дићи на ноге: – Опааааа, ој Нишаво, ој Мораво… Смејући се, када вам се буде затвртело у глави, пашћете на кревет. Задовољни. Вртеће вам се канцеларија, биро рада на којем сте, вртеће се последњи режањ сланине у фрижидеру, нека полуотворена паштета, вртеће се поцепана фиранга и рупа на ципели са све ципелом, вртеће се телевизијске “задруге 2″ и “парови”, све брже и брже и брже. Док будете тонули у сан суђаје ће се, држећи се за руке, још увек вртети разигране изнад ваше главе. Ако успете, затворених очију, да зграбите бар једну и ставите под јастук, постоји шанса да сретнете ПЕСНИКА. Међутим, то се може испоставити као неизвесно, па је боље купити књигу ПЕСНИК професора Стојана Богдановића, ПЕСНИКА.

Мисаоност, рефлексивност, модеран слог, метрика по мери врсног математичара, хармонија по мери апсолутног слухисте, речи прикупљане дуго година и слагане по души. Шта ли ставља између речи? Уверена сам да је то немогуће открити.

Отуда не могу да завршим осврт на ПЕСНИКА. Покушаћу, не кажем. Трудићу се, итекако. И бићу стрпљива. Ако побегне с другом, ЧОВЕК је. Није БОГ. А песник остаје свакако. Неки то редовно раде. Из једне у другу, побегну у трећу…. у десету књигу, строфу, тему. Стојан Богдановић је у ПЕСНИКУ дао само ПЕСНИКА. Кроз песму. Зато му треба и са виших државних инстанци допустити да му адреса блога остане “стојанбог”. Време ће показати да сам у праву.

П.С. Драги Стојане, мој осврт који за водећу тему има испитивање и крајње доказивање да си ти ипак мало Бог  и много човек, а највише филозоф. Мудрац који уме да гледа. Који уме да види и хвала небесима и у име поколења, и да записује. Али ова моја тврдња о богочовеку – мудрацу донекле је угрожена чињеницом да ти ни сајт ни блог не раде .

Драги ПЕСНИЧЕ, шаљем ти сада све ово у Ворду.

Одговор ПЕСНИКА:

Сајт ради! Појаве се прво нека срања, јер је сајт био пребукиран, али повуци фајл надоле, па ће се појавити. Сајт је регистрован у Италији, да џукеле не могу да га укину. Синоћ сам интервенисао и јутрос су пустили сајт, а до вечерас ће све зрихтати. Иначе, тврдим да има добрих текстова, не само мојих…

Поново ОСВРТАЧИЦА:

Охохо, ПЕСНИК показује и своје скромно лице : )

Стојане Богдановићу, професоре мој бивши и будући, хвала ти на песничком празнику званом ПЕСНИК који је у сваком свакцијатом погледу изванредна и апсолутно незаборављива песничка књига.  А када је буду оцењивали књижевни критичари, звани “метрономи”,  моћи ће само да се сложе око изузетног списатељски квалитетног материјала: од доследности, до уједначености која успева да буде динамична и да реченицу чини мирном као глува тишина или да је смрзне на начин од којег зуби цвокоћу. Хвала на лептировима, копривама, на заборављеним и новим речима које умеш да склопиш као пиротски ћилим али са роком трајања од хиљаду година. Само… што ми попљува краља (ту сам се озбиљно замислила, не може мали Боња баш све ниподаштавати (осим оног што је за јело и јеб), краљевина је беочуг неопходан Србији, јер је редоследно прескочен). Али ову тему можемо негде насамо. Ако више од два Срба почну о политици, одмах рат. Ово не пишем сада као ПЕСНИКИЊА, јер ни ПЕСНИКИЊА нисам. Мада, покушавам да песничиним. Како ти се чини, како чиним?

А видиш, кад већ поменух рат у сусрету два Срба који почињу причу о политици, у поезији је то немогуће. У поезији се волимо. Њу треба да водимо. Деци. Само деци…

 

 

 

 

Зоран М. МАНДИЋ: НА ПЕГАЗУ ДО ГОЛЕ ПЕСМЕ (О књизи “Криво дрво” Стојана Богдановића)

НА ПЕГАЗУ ДО ГОЛЕ ПЕСМЕ

 

Не знам да ли у знању других припадам људима који не знају шта је „криво дрво“, али сећам се да понешто знам о „Кривом торњу“ Михајла Милошевића и „Кривом солитеру“ Душана Опачића. А да то и не знам усудио бих се да узјашем Пегаза како би се и мени „указала слика и прилика голе песме“ као Стојану Богдановићу за чијим песничким „убодима“ је започела да тече моја читалачка радозналост одмах након што сам сазнао да је тај нишки Орфеј и несврстани књижевни фајтер – доктор математичких наука и универзитетски професор.

На овом свету постоје, увек постоје, они који ће се у овом мом тексту, одмах истраживачки заинтересовати, или пак просто, као чичак, закачити, за природу такве моје радозналости. Да се ти истраживачи тог спектра мог интересовања не би превише мучили и међусобно, као рецензенти, кловновски надметали и кињили, рећи ћу, или пак одаћу, да се моје симпатије за овакав лик, Витмен би рекао фајтерске поезије, као и за друга есејистичка, афористичка и сатиричка остварења Стојана Богдановића, вежу због чињенице да је импресивном хоризонту математике припадао и мој брат Душан, који је, као мој врстан и најпоузданији ментор, умео да о мојим микроесејима илити „малим насловима“  расправља као о најездама вируса и бактерија, које су у дубокој повести живота, рушилачки затирале читаве редове генерација и породица диносауруса и лептира, па чак и најпаметније врсте микроорганизама. Али, да се дигресијски не бих расплинуо с овим малим освртом на брата, вирусе, диносаурусе или лептире, враћам се у кућу песмозбирке „Криво дрво“ из 2014. године (заједничко издање Народне библиотеке “Његош” и Уметничке академије “Исток” из Књажевца, уредници Владана Стојадиновић и Срба Игњатовић) у којој је њен аутор Стојан Боогдановић уврстио неколико краћих песама о: чекању, пуцању, звоцању, гутању, хоћкању и нећкању, а све то, као зарад духовитих коментара о мерењу времена од рата до рата, или од доктрине до доктрине. И, управо у тим мишљењима и коментарима Богдановићу је успело да изнедри своје најбоље стихове о: песнику коме није потребно време, већ коме је довољна песма, да је (песму) чисти или почисти, док га, својим латентним оружјем, не уби ово време. 

Богдановић „балоне“ тих духовтих излива пуни хелијумом ироније, свестан да с тим „пуњењима“ треба, како је то једном сликовито написао Хаџи Драган Тодоровић,  направити искорак из уобичајене фаме времена дајући у њој нарочиту драж различитом и посебном. А не предавати се само одласцима у посету чуварима илузија, који су одолевали Богу смрти Танатосу или Богу среће Каиросу, или чуварима прелаза, како би се што егзактније уочила и разумела апликација разлике, или процес разликовања дозволе од забране. У ту авантуру „уздуж и попреко“, Богдановић упада са шармом „шмекера“, који, баш, не мари шта ће о његовим литерарним одразима и концесијама рећи критичко-читалачка књижевна публика, а поготово онај њен део који ништа не чита, већ, само гледа и „ровари“ по угледаном, као један новосадски ноћни чувар, који је постао и члан жирија једне угледне књижевне награде.

И, ево, како је више сати протекло у мом скромном ишчитавању Богдановићевих ироничко-афористичких, или афористичко-ироничких „дугих и кратких песама“, какве пише и Саша Радојчић, или „дугих и кратких сенки“, какве волшебно „црта“ и препоручује Јовица Аћин, или „кратких и дугих санкција“ какве врховна америчка администрација уводи престрашеним политичким непослушницима. И, ево, да поновим, како сатима тражим место у „тематском речнику“ мојих „малих наслова“ за „кривo  дрво“ Стојана Богдановћа, који као „шашави зујкан“ Мирослава Антића чека „пред неким факултетом или вишом школом поезије“ да му се „укаже гола песма“, као од мајке рођена, и „да притом гледа да ли му се неко смеје иза леђа“ и све то на прелазу између аминашких гестова дозволе и забране што је „Антиће“ почесто „коштало“ муљања по џеповима, депоима и трезорима туђих песама, „болних, или безболних“ апликација.

А, Стојан Богдановић у „малим световима“ мојих симпатија има места да се раскомоти и да „не кука“ како нема могућности за путовања „којекуде“, као што их имају какви тобожњи савремени глобтротери. Богдановићево „криво дрво“ је метафора куле, торња, или пирга православне богомоље, његовог језичког, интелектуалног, ерудицијског и побуњеничког духа, Александријска, Ајфелова, Небојшина, Јоанина…Он на њима, као поред “кривог дрвета” чека рађање песме и њене неједначине и једначине са једном или са више непознатих. За њу му, као “алат” не треба ни граматика ни статика, ни метрика ни еротика, ни тактика ни стратегија…, јер „песму ако је права / није штета причекати је“, па и поред „кривог дрвета“, поред кога се Пегаз нишког Орфеја  у дворишту „чекаонице поезије“  слади зеленом травом „голе песме“. И зато такви срећни чекаоци никада не губе време чекајући да им се укаже њима једино довољна песма, па било да се све то дешава испред Економског факултета у Нишу, или на неком другом имагинарном месту.

12.8.2017.

БИОГРАФСКА БЕЛЕШКА СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

Стојан Богдановић је рођен 1944. године у Великом Боњинцу, Бабушница. Студирао је у Београду, Паризу и Новом Саду. Доктор је математичких наука. Оснивач је Нишке школе за алгебру и информатику. Објавио је преко сто шесдесет научних радова у најпознатијим светским часописима из теорије подгрупа, теорије аутомата и фази скупова. Писац је неколико монографија из области математике и информатике, на енглеском и српском, као и више уџбеника. Пише поезију, приче, есеје, афоризме…Песме су му превођене на: енглески, француски, италијански, грчки и пољски језик. Почасни је грађанин Књажевца. Добитник је награде „11 јануар“ града Ниша.

 

Гордана СИМЕУНОВИЋ: ПРЕД “ЗИДОМ” СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

ПРЕД “ЗИДОМ” СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

 

Посла ми песник Стојан Богдановић своју књигу песама ЗИД и врло ме обрадова.Одлежа књига неколико дана, па реших да завирим иза тог зида.

Кад тамо, песник Стојан  изгони песме на ледину, на белину.   На просторима нeомеђене слободе крећу се мисли и распричане песме. Зид је  табла на којој су исписане. Добра је то летина. Песме кад узру падају саме. Понекад их  сече као репу. Иако песме вади из рукава као мађоничар, поштено признаје да га претекне славуј.

Стојан је од оца научио да прича приче, а од прича прави песме које теку као мајчино млеко. Стојан и његова песма заједно пију чај од босиљка. Песник и песма другују, лече једно друго у сигурности  мајчиног млека.

Од широких простора  белине је песник Стојан пишући песме направио велику башту. Свакаквих чуда у њој има. Заиста, нема тога о чему он не може писати јер је на својој кожи искусио сваку песму, бритким математичким умом спознао више,  и храброшћу песника, без устезања, писао, писао….

Обрадовала ме је спремност песника да пише о љубави.  Стојан Богдановић оживљава своју љубав искрено, готово дечачки. Са зида на зид преписује своје премисе о љубави. Први пољубац се чека са нестрпљењем, због њега се прескаче ограда, заљубљени чекају ко запете пушке. Вољену жену премешта из сна у сан. Сећања су толико жива да га први пољубац  гледа  право у брк. Признаје да се на љубав бацио каменом и то не уме да прежали. Ту чак ни песма не помаже.

Његове песме су невине. И када грде и критикују, оне носе невиност дететета. И игру, толико потребну некоме ко спознаје сву озбиљност живота.

Песник се у свом простору поиграва и са смрћу. Песма је пушка, а песник ловац пуни песму/ у смрт да испали.

Историју преврће као рукавицу и каже нам по нешто што смо само слутили.

Песник, који је измислио Бога, /да људи не би помислили/ да сам са собом разговара, седи са Богом и својим земљацима и заједно мезете. То је потпуно пријатељство, иако је Бог кадар да склони мердевине и разбије сваку песничку илузију.

Све што живот може да да и што је Стојан претварао у песме,  иза свог Зида, он је спремно, на свом  ЗИД- у поделио са нама. Хвала му на томе, добра је то летина.

 

 

Милица ВУЧКОВИЋ: БУРЛЕСКНИ ЛОВ НА ЖИВОТ УНУТАР “ЗИДА” СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

БУРЛЕСКНИ ЛОВ НА ЖИВОТ УНУТАР ЗИДА СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

            Зид, то је историја.

Зид као човек. Наслонити се на зид у недостатку човека. Проћи главом кроз зид. Бити сатеран до зида. Прескочити зид. Невидљиви зид између два бића, невидљиви зид у целом човечанству, миленијумима учвршћиван.

Али и видљиви зидови, саграђени шакама робова. Зидови домова, зидови институција, зидови храмова. Зид плача. Кинески зид. Велики индијски зид. Берлински зид. Хадријанов зид. Антонинов зид. Северов зид. Ђавољи зид.

Изнад свих њих, виртуелни зид на Фејсбуку. Једини зид над којим савремени човек лако остварује илузију власти. Фејсбуковци, или како их песник Стојан Богдановић назива фејс букве, свашта могу да раде са тим зидом: остављају брљотине, па штукну, опсесивно пишу па опсесивније бришу, љубавишу и нестају, све у свему, Фејсбук зидови омогућују својим корисницима да непрекидно учествују на тзв. олимпијади глупости, где је „Свако против сваког,/Сви против свих,/Сви за све,/Сви, сви, сви,/Сви за једнога,/А један за себе.“

О зиду се писало много, готово онолико колико су се од настанка цивилизације до данас они градили и разграђивали, али то много никад није прерасло у довољно или у превише, јер увек су измишљани нови зидови као паравани за игру али и за заштиту од игре. А игра се никада не завршава, ни она историјска, ни политичка, ни љубавничка, а нарочито не поетска. Стојан Богдановић то зна; због тога свој Зид прави од својеврсне игре речи и њихове вишезначности, од алузија и асоцијација, од питања која се претапају у одговоре, да би се понуђени одговори вратили на почетак запитаности.

Стојећи пред Зидом Стојана Богдановића, читалац не осећа тежину као пред било којим другим зидом. Испровоциран рупицом у зиду, читалац добија иницијацију, порив да прислони своје око на њу и као кроз кључаоницу посматра шта се то дешава са оне друге стране зида, у пространој авлији Богдановићеве поезије, тамо где све врви од живота.

Наслов збирке песама Зид уједно је назив једног од циклуса који се нашао у овој збирци (Летина, Снегови Миџора, Лов, Први пољубац, Са медведом кад се сретнете, Пут до решења, Кише горких суза, Песме о тачки, Разговор са Мајком Божјом, Помагај, Господе, ако Бога знаш) и истоимене песме која носи цео циклус, а у којој је Стојан Богдановић можда и најсублимираније показао врцавост своје аутентичне песничке вештине, да значење једне речи од метафизичке искре пренесе у сирову свакодневицу човека и народа. Тако ће у нечему што личи на предговор песми, он најавити да се ту налазе „Песме о зиду, Са зида, За зид, За зидање, За дозиђивање, За зазиђивање, За завиривање, За подвиривање, За (пре)скакање, За замајавање, За засмејавање, За одвајање, За лај(ккковааа)ање, За избегавање, За измрдавање, За зезање, За све, За свакога, и ни за кога.“ Ту открива зашто су срушени многи зидови али не и Кинески: да би Кинези могли преко зида да гледају туђе земље и нишане комшинице (онако како Србијанци то раде преко плота), затим како зидови ве-цеа служе „да би човеку омогућили илузију усамљености“ (о томе у Додатку за оне који нису гадљиви на неовангарду), па како Бог није имао времена (или у инат жени није хтео) зидове за зида, али је то надоместио стварањем даљине (та даљина је, каже песник, иста у свим временима, али од расположења и наше немоћи зависи да ли ће бити дужа или краћа). Најзад, „Ни зид не зна/Зашто га зидају“, као што ни човек често не зна зашто живот пролази.

Осим зида, живот са својом сапутницом смрт, живот који личи на криво дрво, живот сабијен у тачку, песма као тачка на живот или као три тачке, најава наставка, недореченост и наслут доречености, песма као писмо себи, пријатељима и животу, они су феномени који инспиришу и окупирају математичко-поетски Богдановићев ум. Око тих мотива (живот, смрт, криво дрво, тачка, песма, писмо), окреће се песничка збирка Зид показујући да, иако су то готово без изузетка и лајт и лутајући мотиви сваког песника сваког народа, код Богдановића они задобијају лични, веома особени израз, по којем постаје препознатљив чак и међу песницима сличног сензибилитета. Основни тон којим Богдановић перципира, обрађује и износи стварност јесте (ауто)иронија. (Ауто)иронија је и средство али и циљ: то је први и уједно последњи бедем одбране интелектуалца у временима када интелект (нарочито осећајни интелект) постаје мета за исмевање и прогонство, из центра утицајности изолује се на периферију друштвене егзистенције, све у настојањима да му се смањи вредност и одузме битност. Богдановић је бржи: он такав свет ставља на нишан своје мисаоности и речитости; он храбро излази, како примећује Матија Бећковић, на бојно поље певајући без мане и страха. Начин на који Богдановић ређа циглу по циглу, идеју по идеју, филозофију по филозофију, подсећа на речи Вилијама Блејка: „Морам да створим властити систем, да не бих постао роб туђег.“

Богдановић једнако проговара о животу као тајни која нам је дата, андрићевски казано, без нашег знања и без наше воље, као и о животу на локалном нивоу, унутар државе и народа чију нарав добро познаје. Све време док пева о животу, доминира утисак лова – живот и човек јуре и хватају један другог и једно другоме често и измичу. У пару иду песме Живот је ловац и Смрт је ловац. У првој се закључује да продужење живота долази услед сталног приближавања смрти, а друга предочава заседничку природу смрти, која живот „уме да кињи до смрти“. Од свих ловљења, „најтеже је ловити себе“ и избећи мртве, јер они су увек ту, са нама, шеткају се, кезе нам се, хватају за гушу, мртви никада не спавају. И једино нас они могу нечему научити, али ми ни са живима не умемо да комуницирамо, до разумевања мртвих је тек тешко доћи.

Песма Стара канта износи занимљиву филозофску мисао, да је цивилизацијски човек страћио своје време учећи многе механичке радње, али не и то како би могао да умре, тако да му ништа не буде.

Човеку је увек тешко

Зато што није утувио

Да нема пробе.

Све се дешава први пут.

 

Хтео је да оде тамо горе,

Па да се врати поново.

 

Страћити и проћердати су глаголи помоћу којих песник описује однос живог човека према животу. Живот се проћердао брзо, јер је дат као поклон (да га је човек сам стекао, као што је са случај са свим стварима које уз муку и напор добије, више би га пазио). Боље је да се тај поклон онда и понесе, иако некада буде и претежак, па ако не може да га издржи, нека га човек успут и баци.

Тамо где живот даје светло, смрт баца сенке. Духовито се Богдановић обрачунава са смрћу: „Живот ме је промашио./Само још смрт да ме промаши/Па смо квит.“ (Снегови Миџора). Духовито и продужава свој живот, тај вечни агон у коме сагоревамо: „Мој живот ће се злопатити/И после моје смрти. Слабо сам шта за њега учинио/А богме, и он за мене!“

 

На циклус Лов логично и по емоцији надовезује се циклус Први пољубац, али први пољубац, праћен рупама у сећањима и носталгијом, није једина тема коју Богдановић овде обрађује. Судбина песника се и даље разматра:

 

Бога је измислио песник

Да људи не би помислили

Како сам са собом разговара.

Дакле,

Реч је о доскоку.

 

(Доскок)

 

Песник Богдановић уме да доскочи историји и да је стави на преиспитивање. Циклус Са медведом кад се сретнете ослања се на стару причу како преживети сусрет са медведом: правити се да си већ мртав. Све песме овог циклуса полемишу о српско-француским односима кроз историју, о којима ми мало знамо, а још слабије их повезујемо. Богдановић врши једну врсту десакрализације мита који Срби имају о француском народу, да су их ови помагали у моментима свих великих криза. Подсећа на масовна страдања Срба у ратовима, где Срби нису били помагани од стране савезника, већ су, напротив, гинули уместо њих или уместо са њима заједно, а ови су им се за то захвалили из ваздуха, 1999. године. Нови Гали су попут старих Латина: „лажу ка’ и остали,/А правдају се заборавношћу“. На крају свих лажи остаје истина да су слободу, како Богдановић тачно запажа, изгубили ослободиоци. Истина је и да је капорал ускратио помоћ Србима, а жалосно је што тај каполар није био једини „који је српским главама трговао“. Богдановић није гневан док говори о издајству нама апострофирано пријатељског народа. Он заузима свој став из свести о расклиматаној демократији, нашминканом кокошарству, псеудохуманизму, бласфемичној Европи.

Међутим, Богдановић не заборавља ни ситне и крупне болести нашег менталитета. Вибрира између два рационална стања: једног који увиђа да смо за своју колективну судбину добрим делом и сами криви, и другог који саосећа са удесом нашег народа. Отаџбину чине језик, преци и свеци, а томе што и сами знамо (али на шта нас вреди свакодневно опомињати), песник додаје и следећи конститутивни елемент: „неизвесна будућност онима који се понашају као овце“. Кише горких суза падају из изрешетаног неба за многим неисказивим стварима које човека снађу и у којима се он не снађе, али и за Мирканом из Трешњевице, који није успео да једне године набере малине ни за хлеб. Тачније, убрао их је толико да су биле избројиве, а за мерење је била потребна апотекарска вага. (Чак и то се уротило против српског сељака – Миркан у Трешњевици, а апотека чак у Ариљу, не ради недељом, када је и свечано брање малина.)

На путу до решења изласка из кризе појављује се још један проблем: и сам пут изискује решење за себе. О стању у држави смело и експлицитно говори Богдановић, ништа не завијајући у метафоре: „Житом пуни камиони/Испод жита перу се милиони.“ Пут до решења је пут у губљење сваког иденитета и суверенитет, пут у већи мрак, пут у беспуће. Нама управља циркуска парада оних који по диктату проповедају о Европској Унији, а предњачи им вођа, за кога је смишљена и крилатица: „Вођа кад се пење/Народ мора мало да стење.“ Представа је таква да „све је смешно и сви плачу“, циркус је прилагођен времену и условима (са акцентом на европске вредности), не преостаје ништа друго него да се у стилу Доситеја Обрадовића „дамо на знање“. Пишући о вођи који „брка људима у џепове и око, и то дубоко“, песник је дао и кратку реминисценцију на нашег најбољег сатиричара Домановића, чија се Србија, нажалост, није много променила од данашње, а ни од оне Јовановића Змаја, где је у краљевству Јутутуту краљ обећао свом народу да ће дати јухахаха.

Подстакнут државним обележавањем стогодишњице Великог рата, када се размишљало и говорило о новим подвалама народу и закланом овну за задригле госте, најмање о историјском догађају због кога су се окупили страначки глодари, Богдановић у духу старе поезије и филозофије, чији је задатак и био просвећивање и оправдани јавни бунт, не крије своје мишљење о нагризајућим социолошко-политичким проблемима.

Изнад свих питања трепери недокучно питање Бога. Свете ствари песник разматра не одвајајући их од профаних, штавише, преспајајући локално са митским и историјско са актуелним, како би његов ефектни цинизам повукао у дубље рефлексије. Снегови Миџора прича су која се комплексно рачва у неколико праваца и могућих тумачења, попримајући раблеовску атмосферу раскошног апсурда. У њој ће се срести Марија која је безгрешно зачела, али то је извесна Марија из комшилука, чије су се обнажене ноге пресијавале у бистрим водама Тимока. Непристојно радознале комшије су жигосане, они су руља која без неког одређеног разлога би да зна шта ће бити даље са Маријом и њеним дететом, гори од фарисеја и Римљана. Бројне историјске ситуације су се овде сплеле: и Рим, и Турци, и Бугари, док Маријин мали расте, несташно и вешто баратајући америчким кликерима палим на земљу као милосрдни анђели. Није само раблеовски потцртана ова песма; у њој има и оне бурлескности какву је у српску књижевност уносио Растко Петровић: искон на граници блуда.

Спас од искривљеног Бога и комшијских поруга јесте само веза са истинским Богом, Оним чија су постигнућа „разни облици вечности“. Са таквим Господом песник седи, мезети и разговара, не примећујући како се то вознео, како без мердевина да се врати на земљу.

Богдановић је најбољи у афористичним и језгровитим песмама, попут песме Крст:

 

Понад главе крст

У чуду

Шири руке.

 

Често и дистихом он постиже семантичку пуноту: „Црна тачка није Бог,/А ни Бог није тачка.“ Циклусом Песме о тачки дотаћи ће централну и преломну тачку: „Свет ће се наслањати на песника/Као небо на криво дрво,/Он ће бити једина Архимедова тачка.“ Тачка је увек одговор, завршетак краја, крај завршетка, извесност да после ње долази потоп, да она и саму себе поништи. Сем ако та тачка није кључна тачка, тачка као део упитника.

Јер једино песник има привилегију да опонаша Бога, да коначност пролонгира и чува тајне зидова. Зато Богдановић своју раскошну збирку завршава стиховима: „Не бојим се питања/Бојим се одговора.“

 

Милица Вучковић

 

Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ: ЖИВОТ КАО МОЋ ПЈЕСМЕ (Стојан Богдановић, Зид, Апостроф, Београд, НАИС-ПРИНТ, Ниш)

СТРЕМЉЕЊА

Јун 2017,  141-148

РИЈЕЧИ

1-2(2017), 438-443.

 

Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

ЖИВОТ КАО МОЋ ПЈЕСМЕ

                        (Стојан Богдановић, Зид, АПОСТРОФ, Београд, НАИС-ПРИНТ, Ниш)

Читајући књигу поезије „Зид“ Стојана Богдановића, обједињену у 11 поетских кругова (циклуса), сусрећемо се са специфичним, самосвојним и интелектуалним пјевањем окарактерисаним као иронијско-хумористичко казивање, истовремено откривајући поетску реалност препознатљиву по мотивима и сликама из стварности, односно животног окружења.

Пјесник нас на самом почетку пролошком пјесмом „Ловац“, упозорава на индикативност судбине пјесничког рукописа, пратећи њено кретање са дна до висине сфере, упозоравајући нас на непознаницу шта може да се догоди са пјесмом уколико пјесник не погоди „циљано мјесто“: „Песник понад рукописа./У заседи чека смрт./Варкају се./Ловац узима стих./Пуни песму/У смрт да испали./(Од)јекну.“ („Ловац“).

Борба за опстанак пјесме у животу је једино добар стих, јер управо њиме пјесник, пуцајући у смрт, обнавља живот.

Тако у циклусу „Летина“, у првој пјесми насловљеној „Прави стих“, пјесник пјесму пореди са дјететом, дајући јој њежност и „невини“ несташлук са специфичном симболиком: „Прави стих је као несташно дете,/стално извирује/и како год га покријеш, увек се открије./ („Прави стих“). „Летина“ увијек са собом носи чаролију и одређену дозу варке, јер зависи од спољних фактора, а пјесма од унутрашњег стања лирског субјекта и његовог допуштања да она „узри“. Тек тада може да има дубину свога битка. Да би пјесник окопао своју пјесничку ријеку, мора да очисти сав коров из коријена, јер увијек може да прерасте у пјесму и одузме јој љепоту. Ако не иде, „мењај начин обраде“, поручује пјесник. Упозорава на „окренутост свету“. „А рекоше да је човек свет“ („Зашто“). Ипак, са великом дозом страха, јер на човјека се прстом показује и потказује без јасног увјерења у истинитости догађаја. Пјесма је сажета, без сувишних ријечи и образложења, мјестимично више назначена, као што рече за акварел академски сликар Ђорђе Петровић, да је најбољи акварел, када преко сликарског папира ставиш газу и сликаш, а оно што остане испод (на папиру), је акварел. Зашто онда не би својство добрих стихова биле ријечи које преживе пуцањ у њих?

Пјесник вријеме сагледава из различитих ситуација. Између прошлог и будућег, тек је тачка или тренутак који их дијели. „Човек постоји само тренутак./Остало време он пеца тај тренутак…“ („Разлог“). Отуда и храброст и умијеће да у себи пронађе себе. Да изнесе своју бјелину која ће надмоћно дјеловати на околину.

На почетку другог пјесничког круга („Снегови Миџора“), пјесник као да тражи поравнање  и стварну мјеру у животу, који логично произилазе из доживљености просторне пуноће: „Живот ме промашио./Само још смрт да ме промаши./Па смо квит.“

Кроз поему у двадесет осам пјевања осмишља иронијску „наративну“ причу о „сестри“ Марији и рођењу дјетета, као историјски пролаз кроз духовност и пуки опстанак, па све до најновијих догађаја из историје под кишом „америчких кликера“. “А последице пада америчких кликера биле су исте./Све је на нашој земљи сравњено, спаљено и озрачено./ Али не сунчевим зрацима./Од чега год да је, није добро./Од кога год да је, много је… Здушно захваљујемо домаћим и страним издајницима/Који су српски народ ослобађали од непријатеља,/Од живота.“ („Снегови Миџора“). Тако се на догођеном мјесту заметнуо „Милосрдни анђео“.

Једини свијетли узорак ове баладе је „дјечакова перцепција“ одсликана у пјесничкој, и како рече Б. Лазић, једина разлика између дјечије и умјетникове свијести. Пјесник, запажајући животне слабости, ипак вјерује у моћ пјесме, јер ако случајно „ухвати живот“, метнуће га у пјесму, сигуран да ће у њој (пјесми), преживјети,  („Лов“), јер „Живот је ловац,/Увек је на трагу смрти,/Прати је у стопу.“ („Живот је ловац“).Стално сучељавање са животним изазовима, којима су неминовност  препреке, треба савладавати у борби за опстанак, поштујући егзистенцијална питања и битак поетске мисије: „Нема више великих песника./Једнога уби прејака реч,/Код другога, рече ми један чо(в)ек, /Смрт се обрукала:“ („Нема више великих песника“).

Али, зато постоје путеви као навигатори новој пјесничкој снази под условом да их препознајеш и „ловиш“ свакодневно. „Најтеже је ловити себе“. („Нај“). Мост сусретања и спајања је онај извана и изнутра. Тек када један другог открију, угледаће се и нови свијет, човјекова судбина, траг од самог себе, траг у себи… Тада ће тијело и облици у њему „заузети“ нови положај, сходно открићу и потчињавању себе себи.. Тако ће и небо бити ниско. Упркос свему, носиће га на леђима. Дакле, опет натоварен, али уз тежину и жудњу за висином.

Лирски субјекат везу са природом и животом у њој чува и штити управо када примјећује да му се осушила бреза под прозором, јер са њом је нестало пребивалиште (дом) птице пјевачице, љубави и поезије, а тиме и дијалози са пјесничком душом. Унутра, у тијелу поезије је најтоплије. Усавршени су разговори са самим собом, често у ћутању. Мирише чај од босиока.

Мјера мотивације у књизи је различито али добро распоређена (по циклусима), па тако у поетском кругу „Први пољубац“, одговорни су осјећаји који су побудили илузије. Пјесник прави планове цртајући и градећи замкове у пијеску који неки „обешењак“ погази и тако сруши „творевине“ изграђене љубављу. Потом, наиђе ријека и за тренутак све поравна, остави пустош свима. Но, заљубљени поново, понесени стваралачким оптимизмом на обали (када све прође) чекају први пољубац, односно понављање претходног тренутка („Први пољубац“). На пољубац и из сјећања, гдје год да „вирне“, „као некада кроз оно прозорче/Што гледа на сокак…Први пољубац гледа ме право у брк“. Ето, први пољубац је увијек окренут „према животу“, као прва храна у доба одрастања, као љубав.

Није важно са које је стране тада падало сунце, важна је топлота у тијелу, души, без обзира на ишчезнуће свјетлости те вечери, јер „историја нашег народа почиње са првим пољупцем“. Чак ни ведрији дан не може започети без пољупца; пјесниковог склоништа као провјереног мјеста и правца, уплетених у сам пјесников дух.

Из прошлог у садашњи вијек, Богдановић нас уводи кроз сатиру, наглашавајући понављање догађаја, осврћући се на актуелности из садашњег живота, апострофирајући „историјско политичке тематике“, иронизујући судбину нашег народа којег вијековима прате муке и несреће, па и оне које долазе од „савезника“. Тако види свој „пут до решења“, опет на ироничан начин, и представља га у пјесмама: „Стање“, „Скица за портрет“, „Старе приче“, „Пут“… користећи везани стих: „Народ мора мало да стење./Ако народ неће каиш да стеже,/Онда нека пости или вођа да ожеже“. („Пут“).

У циклусу „кише горких суза“, Богдановић обраћа пажњу на своје пријатеље посвећујући им пјесме („Зрно“, Р. Павловићу), за кога се нада да ће једнога дана исклијати у њему и обогатити пјесничку структуру, али и пјесма „Малине Миркана из Трешњевице“, које једне године нису успјеле обрадовати родом свог домаћина, наговјештаваjући нам о нелогичној појави у природи. Довољно је измјерити само једну, остале се могу пребројати.

Тако пјесник својом емоцијом посредује у пјесми, саосјећајући бол са пријатељем којег почиње све да боли кад киша крене из Хилдесхајма, обавјештавајући нас о временском стању свијета и космоса. Као да је сва Планета стала у муку живљења: „Наше је/Светове да састављамо/И рупе на души да крпимо/А то се може само песмама“ (уз рођенданску честитку за М. Л). Посебан страх и зебња јавља се ноћу, о чему постоји свијест и нада, те потреба да се он (страх) превазиђе.

Понекад нам се чини да су мотиви у пјесмама познати, наизглед свакодневни и уобичајени, међутим, унутар свега је дух, духовни битак и цијела истина, као што су оптимизам и сјај у служби живота надопуна једно другом… Бљештавило над водом Охридског језера надодаје сјај пловилима као што су: чамци, барке, педалине, глисери, бродићи…

Динамику пјесме („Охридски запис“), појачава вјетар који „гурка“ благе таласе пред собом, затим молитва која долази из Св. Наума, или брчкање купача по језеру. Вода поред општег значаја има и специфични, симболички, јер постаје опоетизована, чак и кад комшија телефонира на плажи, она се подиже у висине како би се метафизички зближила са космосом.

Сам наслов пјесме „Освета“ у први мах одводи нас у супротном, а не очекиваном смјеру. Заправо, пјесник се сусреће сам са собом, обрачунава се и суочава са истином и смишља „гадну освету самом себи“. Освета је заправо у чекању. „Пожелим да имам све што други имају,/А ја немам,/Па да то поделим онима који немају,/Као ја што немам./Знам да је најбоље да поделим све што имам/И да уживам у томе свему што сам поделио“ („Освета“). Потреба, како већ рекосмо сусретања са самим собом, је сврсисходна као доживљај прочишћења-катарзе, среће што је од користи за друге, па можемо на исти начин вредновати или ставити знак једнакости између узимати и давати, те пјесников осјећај љепоте окарактерисати као свјетиљку нечијем мраку.

Посебно бих издвојила пјесничке кругове (циклусе): „Песме о тачки“ и „Зид“.

Тачка у орбити пишчевих интересовања има вишеслојно и непролазно значење. Тачка посједује све могуће тренутке, па је као таква изазов и предмет интересовања многим писцима, али ипак нема исто значење, као нпр. књига пјесама „Тачка“ Љубомира Симовића, објављена 2004. године у „Стубовима културе“ (Београд), уноси тачку кључања или мржњења, тачку гледишта. Тај наслов значи све осим онога што значи као знак интерпункције, како Симовић и сам рече о књизи. „Расправља са савременошћу, али и са нашим култним памћењем и традицијом, обнавља ишчезле идеје, проговара о врло важним темама“ (Гојко Божовић).

Насупрот томе, Ранко Павловић у књизи пјесама „Срж“ („Рад“, Београд, 2005), идеју и мисао тачке као сржи изводи у потпуности и до краја. Тачка је присутна у свим животним почецима и крајевима (чак може да се „прометне“ у три тачке). Да означи почетак и крај свега, јер њено пулсирање је у самом прапочетку па је Павловић проналази у шкољци, пахуљици снијега, на врху игле, ножа, у грлу, у црвеном крвном зрнцу, у сјеменци босиока, слиједећи њено метафизичко стање.

Читајући књигу поезије „Канделабри“, Ларе Дорин („Прометеј“ Нови Сад, 2015), такође у десетак пјесама пјесникиња нам скреће пажњу на њено размишљање о тачки као „мјери живота“. Тачка је омеђена и има своју границу, свој круг унутра у којем је „то нешто“ коме треба доказати своју припадност. Л. Дорин тачку („круг тачке“) подразумијева као стање у којем је магија живота.

Пјеснички круг (циклус) „Песме о тачки“, за Богдановића подразумијевају универзалну вриједност у разним димензијама и доменима: „Ако знаш где да метнеш тачку“, проблем је ријешен. Дакле, питање је логике, а не само поетике. Притом, пјесник не мисли на тачку као знак интерпункције, него на разне животне подухвате и напоре да за све треба имати мјеру. „Треба знати стати“ и имати осјећање „свијета и појава у њему“.

С друге стране тачка стављена на крају реченице има двојако значење: Да заокружи мисао и да јој не дозволи да „исцури кроз реченицу“ („Ако знаш“).Тачка је „највећа и најтежа ствар на свету“. Стоји иза свега, подупире све, ослонац за све, пресјек у који се мисли уливају, рупица на џемперу, центар свијета… „Центар је исто нека тачка,/све док те отуда не избаце./Као из Културног центра“, рећи ће Богдановић у пјесми „Тачка“, у којој на самом крају прави обрт. Тачку користи као субјекат који слободно размишља и говори критикујући стање у држави, те на ироничан начин оживљава везу са друштвеним животом.

У другом контексту, тачка има своје мјесто и у дневном  реду и пролази одобравање или критику постојећег и предложеног, гдје нема поетске осјетљивости.

Архимедова тачка за Богдановића је Свијет, а човјек скуп тачака. „Кључна тачка је онде где кључа живот“ („Под разно“). Служећи се тачком, открива нам креативност и способност извођења у мисаоно поље, наводећи „Црну тачку“, која осим на друму, најчешће станује у човјеку, а свијетла тачка је напросто измаштана… Она је у небу, космосу и носи асоцијативно-рефлексивну дубину уобличену по пјесниковој замисли, обојена сатиром, нарочито када је у питању однос између власти и народа.

Стојан Богдановић, своју поетску осјетљивост наставља „Разговором са мајком Божјом“ у којем се по „унутрашњем диктату“ и логици обраћа не само мајци Божјој, већ на веома емотиван начин заправо својима, мајци и оцу, који су већ одавно у небеским висинама, али су често и у стварном разговору са пјесником и његовим сензибилитетом. Поетско филозофски разговори непрестано се додирују: „Сваку причу започиње сабајле,/А завршава пред зору. „Каже ми/Иди сад учи математику, поезију и музику/… Почни са таблицом множења./Сети се како је Отац заповедио, /Идите и множите се“ („Разговор са мајком Божјом VIII“). Порука је интересантна и двозначна („идите и множите се“), чиме је математички однос претворио у продужење људског рода и породичне лозе, која је гаранција за одржавање врсте у будућности и перспектива животне и духовне снаге.

Путујући умјетничком стазом, Богдановић истовремено прати кретање у савременом животу, тако да му рад на рачунару („Још нисам сео за компјутер“), представља комуникацију са Свијетом, јер прича није завршена… „Поезијом се баве многи… па и сами песници“.

Отуда се писмом јавља Матији („Писмо прво, II, III, IV, V“). Не пише због писма, него да би увео тематику расправе, да препозна и селекционише све спорне ријечи, зато што постоје „Златне ријечи“, као и људи који их изговарају, али „у време мирно и када загусти…Човек је велики кад брата има“.

Унутрашње перцепције су путоказ ка Господу (њему безрезервно вјерује), саопштавајући му да је љубав једини истински лијек који човјека изводи на пут.

Без Љубави, као општег појма због којег долази до великих промјена и преображаја, како унутар човјека, тако и државе, па чак и на планетарном простору, немогуће је рјешавити „проблеме“ на свим животним нивоима: „Отаџбину не чине само ђаци, студенти, радници, сељаци,/Политичари и разни букачи,/Отаџбину чине сви, сви, сви, па и мртваци“, чиме јасно показује своју патриотску опредијељеност и борбу за очување идентитета.

Поетски круг (циклус), насловљен  „Зид“, у цјелини је посветио разобличавању друштвених неправди, наизглед лако пишући о познатим темама, као што рече Д. Стојковић, Богдановићеве се пјесме читају лако, а памте дуго. У том маниру објелодањује истину прошлих и садашњих тренутака метафорично исписујући Песме о зиду, Са зида, За зид, За зидање, За дозиђивање, За зазиђивање, За завиривање, За подвиривање, За (пре)скакање, За замајавање, За засмејавање, За олајавање, За лај(ккковааа)ање, За избегавање, За измрдавање, За зезање, За све, За свакога и ни за кога.

Сликајући стварно стање, „стање затечености“, пјесник је дубоко у пољу личне свијести, забринут за човјекову судбину. Цијело пјевање циклуса „Зид“ је састављено од кратких прича, вјешто обликованих у Богдановићево одсликавање друштвеног стања, које је забрињавајуће за човјека, са доста ироније, наизглед хуморно и лирски изговорено и уобличено, а у дубокој суштини је право лице друштвеног поретка на глобалном нивоу.

Када започне зидање живота, пјесме, језика, онда се свака ријеч, цигла, књига, мора дотакнути, подићи, узети у руку и осјетити њену тежину и значај да бисмо од њих изидали Зид за све употребе.

Користећи се новим изазовима технике, Богдановић у раван са осталим зидовима, „освјетљава“ и зид на друштвеним мрежама (фејзбук, твитер…), чији је и сам свједок, јер нигдје толиког неповјерења и лаких „прелажења“ и лајковања на профилу, баш као на том зиду. “Чудан је свет./Једни само лајкују, а не читају/Други читају, а не лајкују./Трећи, нити читају, нити лајкују/… Има и оних који не могу да прођу поред мог профила а да не баце камен…“ („Зид V i VI“).

Дакле, дате су могућности, зависно од карактера корисника, да својим ставом подилазе, хвале, критикују, па чак и пресуђују. Питамо се на основу чега неко може туђи живот подредити личном ставу о животу.

Али, дневно-политичка, или економско-социјална стварност, управо и одређују виђење „трауме“ новог времена.

Градећи Зид(ове), Богдановић не губи из вида њихову „свјетлост коју бацају на наш пут“. Отуда се јављају зидови малограђанштине, зидови кућа за сиротињу, зидови за прескакање, као што се некад преко тарабе прескакало. На свом путу спознаје, не изостаје зид који се прави да би некад био срушен („Берлински зид“), или зид за заштиту од погледа или територије („Кинески зид“), па све до Шенгена, „Зид дугачак као историја“…

Улога ових ријечи је управо историја, исписана да открива све оно што је унутра ријечи (зида) стало, као у простор без граница. „Има зидова великих као песма“, али само једна ријеч извучена из њеног темеља, промијениће и комплетно значење и улогу зида.

Да ли постоји уградбени материјал који би могао надомјестити изглед зида пјесме и вратити му функцију?

Градећи свој зид, пјесник се служи различитим, често и другачијим материјалом, рјеђе коришћеним у пјесничкој грађевини, са различитом симболиком и доживљеношћу: „На зиду се нижу године/… Он мери минуте, сате, дане и године,/Мери живот. На њему сунчев зрак обележава подне/На Ћурчиновој кући усред Панчева“.

Метафорично, јунак ове приче осјећа (не)склад између себе и Свијета, враћајући се у вријеме које није успио да понесе, чији је пратилац била сунчева свјетлост, као мали животни, поуздани простор који је лирски јунак подизао у себи и изван тога.

Постављајући многа питања друштвеној заједници, страхујући да ли ће икад добити одговор, истовремено гајећи наду као логичку посљедицу јавног живота, шестарећи пјесничким врлетима, Богдановић остаје самосвојан пјесник, чијим путовањима кроз живот треба вјеровати.

 

 

 

 

 

Радомир МИЋУНОВИЋ: КОЛИКО ПОЕЗИЈЕ У МАТЕМАТИЧАРА! О песништву Стојана Богдановића

КОЛИКО ПОЕЗИЈЕ У МАТЕМАТИЧАРА

 

О песништву Стојана Богдановића

 

Док иишчитавам песнике, од чувених до мање знаних, сетим се, често, реченице: Не можеш остати ако ниси и не можеш нестати ако јеси! То се може односити и на друге области, али ми је, с обзиром на личне преокупације и животно усмерење, цитирана мисао најпримењивија за људе од пере. Вероватно грешим утолико што се области људског духа и творења гдекад додирују и преплићу, па је најбоље не сужавати делокруг изреке.

 

Нимало случајно, о свему томе размишљам другујући са две књиге Стојана Богдановића „Црна рупа“ и „Господар“, објављене прошле године у нишкој МБ Графици. Поменуте збирке песама уистину могу да просвете и просветле сваког реципијента, уколико им се искрено и здушно препуст. Поготово ако стави знак једнакости између себе и писца, прави резултат неће изостати. Намерно сам употребио математичке термине, као што сам хотимице започео текст здраворазумском, да не кажем баш филозофском, дефиницијом.

 

Мени су посебно одговарале Богдановићеве књиге јер су дошле као поручене да открију и поткрепе један стих из „Магичних поља“ који гласи: Колико поезије у математици! У поетизацији шаха, да игра речи и бројева, скупа, твори мала и велика чуда. Показало се, наиме, да је аутор наведених песмотвора у ствари математичар светког гласа, који се, ето, и на литерарном плану доказује.

 

С тим у вези, сетих се старог универзитетског професора Момчила Ушћумлића, иначе Никшићанинан, који је и Богдановићу предавао. Редовно је посећивао књижевне вечери и поверавао ми се како је његова прва и велика љубав била писање а не рачунање. И данас осећа склоност према лепоречју, док му је цифрање дошло више као ухлебље. По његовој нештампаној теорији, а објавио је низ књига и уџбеника из своје струке, поезија и математика су две паралеле које се, сигурно додирују негде у зениту. Зато бих најрадије осврт на књиге уваженог нишког професора ( и доктора наука, дакако), објединитеља две чаробне области, насловио: Колико поезије у математичара!

 

Његов смисао за списатељски чин разумели су многи међу којима бих издвојио Мирослава Тодоровића, чије инспиративне поговоре ваља узети за најбоље путоказе у тумачењу „Црне рупе“ и „Господара“. Осврнуо се на Богдановићеве књиге и црногорски академик Жарко Ђуровић. Но, сваки коментатор и верификатор има свој поглед и представљање, па ћу се одрећи експресија Богдановићевог суграђанина и других тумача и ослонити на властите утиске и процене.

 

Да Стојан Богдановић није толико талентован и успешан у стихоградњи, деловали су претенциозно и не би одолели зубу времена и критике ови редови:

 

мој отац миодраг николин

био је господар наде

а ја сам био и јесам и бићу

господар песме.

 

И кад смо већ код господарства и господарења, стваралац неће пропустити да се присети свог деде, па читамо недвосмислени примат: Никола је био господар наше куће.

 

О родитељима свог оца Стојан пише у више наврата, тако да су обе књиге пуне реминисценција и жестоких асоцијација на родоначелника и жену му Драгињу. У „прилогу за њихову биографију“ налазимо:

 

у давна времена много пре смрти

драгиња иникола живели су срећно

и несрећно до краја

по упокојењу били су смерни…

 

Изгледа, давно пре нас, кренули су Богдановићи у Европу. И то на кров континента, судећи по артиклима. Наиме, црно на бело стоји у књизи оно што је стајало на фирми: прва српска фабрика европског црепа никола г богдановић и синови. Уз додатак: сви сада су на службеном путу ни господар није ту.

 

А никола откад зна за себе

затиче себе ноћу

из свег гласа како јој пева

јуначке народне песме

 

Не питајте коме. Драгињи, разуме се. Ето епике усред лирике!

 

А потом о њима читамо:

 

извесно је као смрт да данас обоје

почивају на боњинском новом гробљу

нисам још био код

њих али већ годинама спремам се

верујем у господа

 

Из тог навода дају се уочити два битна показатеља. Прво, Богдановић своје поетисање зачињава хумором, како би неке тешке судбине и горке истине могле лакше да се поднесу. Друго, писац наглашава моћ вере и врхунску улогу Творца. Он је господар свемира, као што је Никола (био) господар дома.

 

Потом, међутим, производи стихове, а како сам каже: песник нема осим песме ништа. А ту се ни породична ни лична повест не завршавају, о чему сведоче следећи редови:

 

донедавно мислило се да поезија

не застарева сад чини ми се

поезија губи битку

али ја се не предајем

 

Ево како се описује творац списа овоземаљских:

 

песник и тако увек је жив и мртав

опомиње предсказује

и пева ли пева

 

Као сваки домаћински син и припадник Национа, сачиниће породично стабло у неколико потеза:

 

тако је настала благородна фамилија

на челу са мном

и на крају са мном

 

Међутим наследник никада није сам. Ту су успомене и обавезе. Ту је и љубав, стварна или имагинарна. Уосталом, једна од књига је посвећена Биљани. Ту су и песме „Разговор о теби“ сведочи, уједно, о самоћи и неизбежној комуникацији:

 

седам преко пута себе

почињем разговор

о теби

 

Такозвани дуализам личности стално се подразумева у добрих уметника. Контрасти, такође. И ружно може да буде лепо, и опоро може да слади.

 

Код Богдановића нису спорна ни споредна ни техничка питања. Примерице, намерно избегава интерпункцију и велика слова, остављајући читаоцима да то имају на уму и да се, према томе сналзе како знају и могу. Уосталом, зашто би „корисници услуга“ ленствовали? И када смо већ код ствари граматике и правописа, обратите пажњу како Стојан Нидрага Николина ломи стих. Као погачу или славски колач. Ритуално и ритмично.

 

Изузетно му је значајно, притом, да не заборави неки важан дуг. Рекосмо да је претке испоштовао. Сликару Драгославу Живковићу, чијим радовима су обе књиге обогаћене, посветио је песму „Господар светлости“. Одужио се и етносу, премда није пропустио да неком жаоком укаже на слабости и заблуде народа коме припадамо. Наилазимо на строфе о ратном безумљу и пречестим трагичним збивањима на просторима Балкана. Србије, понаособ.

 

Наводимо карактеристично место:

 

споменике су оборили

размазали су по њима нашу крв

да би нас упозорили и да обележе

мрачни пут којим су пошли

 

Неки појмови и призори Богдановићеве поезије шире се аритметичком прогресијом. Ето песника и математичара у потпуној симбиози. Црна рупа, како гласи и наслов једне од његових књига које су, овде, предмет нашег интересовања, вишеслојних и вишеструких димензија и дејства. Опет је, између осталог, реч о господарству,

 

од мичела и лапласа

од бране петровића наовамо

нагађа се ко је господар

црних рупа што се вешто скривају

у својим црним рупама

 

Биће да се дигресије и асоцијације односе на земне и космичке зјапове чија злослутна мрклост апсорбује не само појединце и нараштаје већ и цивилизације и светове, али је исто тако претпоставка за нове животе.

 

Наслови оба дела су јаки и одређују садржај. Црна рупа је тросмислена синтагма: родница, рака и васионски усисивач. У том троуглу ствара се и нестаје материја и антиматерија, ствари и твари. Господар није само звање већ метафора. Ту и тамо се односи на родоначелника, али се, нарочито, може разумети коа Сведржитељ.

 

Перо Стојаново је час голубије, ча орлово. Чешће шиба него што титра и милује. Не штеди ни својту ни туђину. Немилосрдно се, као што рекосмо, обрачунава са нама овдашњим, како прошлим тако и садашњим. Он зна врло добро да, без кајања и прочошћења, нема трајних знаменитих плодова и дела. Залогом и жртвом се искупљујемо и остварујемо.

 

Оно што је најважније за сваког креативца је специфичност. Богдановић је, пре свега и поврх свега, оригиналан човек. Пронашао је формулу. У два издања је етичке и етничке вредности проденуо кроз личне доживљаје, сазнања и ставове. У првој збирци су, претежно, ини, у другој углавном он, директно или посредно. Не може се никако сама ослободити силовитог и ћудљивог деде, чија сенка га, уз такође бабину силуету, упорно прати. Генетика и реминисценције се подупиру.

 

Пошто се засити и замори од историјских и антрополошких мотива, наш савременик ипак допусти себи извесна интекетуална и чулна задовољства која припадају сваком бићу, па што не би и господару песме. У томе му помаже илустратор сликом човековог распећа између две грације. Дакле, нису све Голготе мучне. Песник се, повремено, не обраћа звездама, како смо навикли да слушамо од Музине деце, већ земљи:

 

сада поново спремам себе

да се попнем високо чак

на венерин брег могао бих

одозго да лајем на свог пса

а да ми он ништа не може

 

Кристално јасне и енигматски нејасне поруке, чији домет нису само важећи актери прошлости но и будући протагонисти, нижу се, некад у натуралистичком, некада у афористичком, а некад у баладичном тону. За/гонетање се, неретко, прожима са тестаментарним. Елем, пева се – иронијски и озбиљно – о много чему. И када су то, наизглед само описи, смисао је дубљи, егзистенцијалан. Рецимо, на тему бунара и око њега, следи закључак:

 

сада кружи само црни

гаша у ниском лету неумољиво

 

Више је него извесно кога и шта птица злослутница оличава.

 

О пролазности и неминовној завршници песник проговара оксиморонски:

 

боли ме време

 

а судбина весело маше ми

коњским репом

 

Осетљив на жиг усуда продубљен тим болом због смртности којом смо, листом обележени и којом ћемо запечатити књигу постања, литерарни субјект пази шта ради:

 

желим да личим на себе

када будем подносио овај извештај

 

Утолико пре што су претходили суморни извештаји, у стилу:

 

осим камења на гробљу

нико више ништа не памти

нико не иде у војску

нико се не жени

нико никог не дочекује

 

после свега тога, као епилог, да не кажем као предложак за будући епитаф, аутор исписује:

 

полако престајем да постојим

господар мајсторски прецизно

претвара ме у песму

 

Иза песника остаје само песма, јер, како смо већ обавештени, њу једино има. Поред свих материјалних добара, која бледе напрам духовног споменика.

 

(Књижевне новине, Београд, 2005; Развитак, Зајечар, 2005; Бдење, Сврљиг/Књажевац, 2008)

Иванка КОСАНИЋ: ЛЕПОТА ПЕСНИЧКОГ “ЗИДА”

НАРОДНЕ НОВИНЕ

16391/10.10.2016.

НИШ

ЛЕПОТА ПЕСНИЧКОГ „ЗИДА“

Стојан Богдановић: „Зид“, „Апостроф“,Београд и „Наис –принт“,Ниш, 2015.

И новом књигом „Зид“ песник Стојан Богдановић, иако мисли да није стигао до библиотеке, на око три стотине страна, „назидао“ је лепоту свог самосвојног, оригиналног, препознатљивог песничког света, откривајући, уједно, сву сложеност и пардоксалност објективног света и човека у њему као непресушне инспирације.У циклусу песама по којима је насловљена књига (иначе једном од једанаест) постављена је заправо и поетичка основа не само ове књиге, већ и Богдановићевог песништава: у суморној историји људског рода, у цивилизацијама које су постављале зидове као и у овој („Зидове људи зидају/ Против некога, /Па и против себе“)- глуварењем по лавиринту зидова, којим се открива отуђеност, малограђанштина  и грађанштина, мноштво глупости и другог негативног- „васкрсава“не само лепота песме већ,  понекад, и живота…Као када се кроз избушену рупицу на зиду види „све што се на небу дешава, /А и код комшија /,Дабоме“; или, када ,поново кроз рупицу „један по један,/У тишини пролазе мрави./Хвала Господу да на овој земљи неко зна за ред“.Песник покушава да „спаси“ свет  само  суморне слике и у сопственој поезији, али не може да одоли „игри“ која  и када тако нежно проговори из њега нека од лепота света, да јој се не подсмехне: јер и његова песма је као живот са свим својим супротностима и парадоксима. А проналазећи поезију и у прози живота и када, углавном, изабере хуморни, иронични и сатирични тон , песник  „лови живот“ да би га спојио са песмом….А за себе , као и у неким ранијим књигама („Човек песма“) тражи уточиште…Управо у песми…

Јер, Богдановић, свестрани стваралац (пише и приче, есеје, афори зме) гради своју  „песничку кулу“ на озбиљним, универзалним темама смисла живота и људске егзистенције овог али и историјског и митског времена, углавном трагичне интонације јер „Дошло је последње време,/ мора човек да се замисли и да се запита,/ Шта ће му живот ако не може да га носи“.У циклусима песама „Кише горких суза“, „Лов“, „Први пољубац“, иако различитих појединачних мотивских основа, са животом као „главним јунаком“, песник покушава да се „нагоди са њим“ између озбиљне запитаности о вечитим питањима његовог смисла, његове компликоване величине – и ништавности обичне, баналне, смешне па и трагичне свакодневице . „Са животом би требало на време рашчистити,/ Или ти или он. /Неки успевају да се са њим нагоде,/ Неки направе поделу играчака,/ Мени бомбице,теби крпице, /Шетају беспослени/ И мисле да је то живот.  /Благо њима./ А шта ја тражим поред реке?“У својој најдубљој људској и песничкој интими Богдановић дубоко познаје  прадоксе света и човековог бића. И у циклусу „Тачка“, као врсни научник (математичар) , настојећи да открије (филозофски) смисао почетка и краја, преломних тачака човековог живота, смисао тачке и запете, поиграва се са Архимедовом тачком и Диогеновом судбином, као заправо човековом   на овом свету: „Срећа наша да Архимед није пронашао тачку ослонца,/ Па је земља ту где јесмо, иначе ко зна где би се откотрљала“. Или : „да ли ћемо до краја месеца морати да опонашамо Диогена?“-правећи алузију о његовој судбини да  фењером тражи човека… А  сличан иронични парадокс о песниковој јединој вери коју признаје : „Свет ће се наслањати на песника, / Као небо на криво дрво, /Он ће бити једина Архимедова тачка.“

Различите одреднице и  других песничких циклуса, откривају песника снажне потребе да се поиграва између озбиљности и (под)смеха, трагичности и ведрине, баналности (света) и духовности, досадности и занимљивости, мењајући угао посматрања од лирског, помало идеализованог чак и нежног виђења смисла света и живота  до опорог, па хуморног, сатиричног,чинећи их на тај начин  парадоксално богатијим , песнички оригиналнијим, језички снажнијим..Песничко дело Богдановића је у својој основи такав прадокс као и живот.Од нежног, идеализованог, интимног који се тичу пре свега песникове интиме о „првом пољупцу“ и покојној мајци (циклуси „Први пољубац“ и „Разговор са мајком божјом“) до ироничног и сатиричног преиспитивања историје (циклус „Са медведом кад се сретнете“) или „премештања“митске приче у савременост („Снегови Миџора“).У идилу се умеша грубост, у смисао-бесмисао, у зидање – разграђивање. У песми „Први пољубац“,бележи: „Правимо планове у песку./ Цртамо живот./ Градимо замкове. /По који старији обешењак прође/ И намерно погази наше творевине“.У песми „Попијте наискап“ (о животу) песник записује: „Отворите прозорче /Оно према сокачету./ Где живот шета , као паун./Ако сте на њега љути, /Можете рећи, онако у себи,/ Шетај као онај голуб./ Удахните,/ Зажмурите,/ И зароните./ Мица каже,У себе. Драган каже , У живот./ Верка каже У свакодневницу,/Можете рећи шта год вам драго, /Али то што будете рекли, /Ништа вам не вреди“.Али док пева о безвредности и бесмислу сваког смисла, песник ипак закључује: „Ко нађе себе, нашао је цео свет“.И не једанпут открива да можда заправо и воли такав свет (и живот) који нуде своје богатство у противуречностима и парадоксима, подједнако као и у радостима и тузи када их откривамо.

Богдановић је нашао себе ,чини се највише, без обзира и на друга интересовања- у поезији. Велики број песама посебно у циклусу „Летина“ посвећен је песнику, његовој стваралачкој муци, па озарењу,смислу песме ; она нас повезује са главним током живота, као уточиште да би се склонили од „невремена“ и „батргања на земљи.“Док „гледамо горе и чекако трен“.Зато су песме и измишљене… Да би човеку, углавном губитнику –било лакше. Као што и бреза под прозором може да буде уточиште…Само што ту лепоту треба открити…Можда и иза неког „зида“.У лирским минијатурама, некој врсти поенти, Богдановић увлачи читаоца у самосвојни, лепи свет своје поезије и он му верује : „Штрпнем мало  живота и вратим се поезији./ Унутра је топлије./ Никоме не дира…/Изјутра, моја песма и ја,пијемо чај од босиљка, Гледамо се нетремице/.Ћутимо и миришемо.“А у таквој лирској слици заправо израста песникова вера у дубоки и прави смисао поезије

 

 

 

 

Горан РАНЧИЋ: ЕМОЦИОНАЛНО-МИСАОНО РАСПЕВАВАЊЕ СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

Горан РАНЧИЋ

 

ЕМОЦИОНАЛНО-МИСАОНО РАСПЕВАВАЊЕ СТОЈАНА БОГДАНОВИЋА

Драги Стојане,

одавно смо престали писати писма, све се свело на папске бреве на фејсбуку. Често празне и углавном доколичарске. Да није пошиљки са књигама и крвопијских рачуна, поштар не би свраћао до моје куће. Претпостављам да је то свуда тако. Када  поштар донесе књигу, обавезно,  попијемо нешто у то име. Разлог за то није мали. Неке од књига је позајмљивао на читање.

Надам се да нећеш замерити мојој слободи да, овом приликом, пишући ти писмо, кажем неку реч о твојој поезији, и поезији уопште, истовремено,  из простог разлога јер осећам да твоја поезија достиже то што се од поезије очекује. О прози и завичају- други пут. Или би о томе било сврсисходније уз кавенце и рећицу, па да се испричамо до миле воље. Могли бисмо и поштара позвати, што да не,  да нам се придружи, јер и он је нека врста саучесника у свему, а можда и он пише.

Никада нисам био задовољан тумачевом сликом, у намери да се интелектуално досегну тајне нечијег поетског језика, јер дубоко у својој рационалности, знам да је то немогуће, зато је врхунац моје спознаје, једна сићушна тачка ослобођена окова књижевне теорије. Увек бих отварао срце и, изложивши га космичкој прашини нечије поезије ( сада твоје),  из тог препуштања осетио акумулиране емоције у стиху, и један сићушни делић песникове вечности који задамари и у мојој души. То и сада, овим писаним реаговањем,  чиним, схватајући да поезију свако може покушати да спозна, али је не може спознати, али јој се може изложити. Ако, у прилог томе, знамо да су стари Грци, песнике сматрали тумачима богова, онда било какво образложење о могућности досезања песникове надахнутости, и тумачење тумача, иде до безнадежног усуђивања или бесмисла. Ако се усудиш иако свестан да упадаш у замку, па покушаш да неки делић поезије артикулишеш, и засниваш то на личном космосу и виђењу поезије, другачијем од свих књижевних теорија, мораш се припремити за реакције које се заснивају на виђењу оних који су учењаци, али не и мислиоци. Затрпаће те цитатима туђих мисли, углавном су то мисли ”великих имена”, што веће име то им се чини цитат оправданијим, и сматрати то истином. Али, то су, ипак само туђе мисли, можда громадне и актуелне у прошлости, али апсолутно небитне за поезију овог тренутка.

Ако се сложимо, да је поезија  несвакидашњи начин језичке акробације, у описивању виђења доживљеног и постојећег, али, не и само тога, већ и оног ухватљивог само посебном људском оку и уму које поседује само уметник, већ смо на корак од осећања која носи. Простори у којима егзистира поезија  су недогледани- бесконачни, и наравно није довољна само жеља за тим пространствима, може се устврдити да свака опробаност у поезији није довољна да постане свемир за себе; али ако то јесте, ако је посебан свемир, као овај случај, онда је доиста реч о поезији обдареној посебношћу и препознатљивошћу. Наравно, не препознатљивошћу у смислу недостатка оригиналности, већ је реч особености изражаја. До краја одгонетнути и дефинисати, шта је то поезија, вероватно је немогуће, као што је немогуће до краја одгонетнути жену. Тако у овом наклапању о поезији долазим до спознаје, које се само наметнуло, светог троугла: Поезија, живот и жена. Треба се ослонити на то; да је поезија живот, треба је живети и љубити њене речи као што се љуби вољена жена, док те убијају, док те не одведу у вечно постојање, или те роде, опет, у тренутку када неко посегне за књигом и када се емоција која је покренула свемирски вртлог претвара у мисао,  па опет претвара у емоцију.  Тако се песник и поезија препознају, и почну да се стварају, и остварују у свом посебном простору. Зато поезију не треба тумачити,  већ, једино исправно, осећати је- живети је, препустити своје биће и уздигнути се, тада поезија ствара песника у неком ко је имао храбрости, и ко је нашао начина да отвори себе и оствари се у другоме, тако се песник усељује у туђе душе, и тако може опет да оживи, тако време губи своју измишљеност и нестаје, чак и у поезији у којој је подметнута, или уметнута, та реч- време.

Да је другачије не бисмо могли, ми-читаоци, осетити свеприсутност у твојој поезији, када Олимп и Сува Планина постану једно, када ”први пољубац” открива жену, када се та жена васкрсава кроз поезију, када се стапају, и постају једно, када те жена рађа, када песник постаје живот, када живот постаје поезија. Увидевши то прожимање свеприсутног, постајемо свесни, да је песника загрлила  вечност: док је живота, док је речи, док је жена- он постоји.

Наизглед једноставна формула троугла у поезији, или ако хоћете- тројства, може нас одвести и на странпутице, јер поезија најчешће нуди могућности, не и одговоре или решења, иако је твоја поезија писана математичком прецизношћу и продубљеном једноставношћу, прочишћена до есенцијалности, ипак, оставља и промку ка странпутици (а странпутице могу бити неодољиво слатке и помамне), јер поезија је раскрсница, не једини пут, не један пут, и може нас одвести у ненаслућеност, можемо се обрети у непознатом.

Како год, понављам,  једино јој се можеме препустити, ако то не учинимо, нећемо достићи последњи стадијум поезије, када нас поезија чини песником, а да нисмо записали ни један стих. Наравно, може се левитирати тик изнад земље, и никад не видети очима које то гледале су јер се уздигоше, и никад не осетити срце под грлом које беше тамо, и никад не осетити моћ оркана или снагу циклона, лепоту ватре док гориш, дубину подрхтавања утробе, таму растројства…- свега што жена јесте, свега што живот јесте, свега што поезија јесте.

Ту се коб жеље разистињује, ту на врху планине где се играш речима, тамо где се неки никада неће попети, ни с великом муком научености. Узалуд труд њихов биће- јер поезија се не да научити, ни достићи, поезија је од оних жена које дођу и кажу: Твоја сам. Другачије не бива.

Догурао си свој камен до врха, и ту на врху, у хладу камена отклесаш поезију, и свака реч одјекује од силине ударца о камен, и полако дробиш свој камен и сачињаваш поетске мозаике поигравајући се људским наумима и поривима, у тој волшебној игри кад срце претвараш у мозак, када посежеш за свим оним што испуни речи, и претвара емоцију у мисао, и обрнуто.

Скидајући хаљину поезији, и грубо је тумачећи, неки ће устврдити, да је поезија: садржина и форма. И то је све! У тој памети, пренебежући истину као најважнију, на тај начин дотичемо неопходно  присуство моралности  у поезији. Јер треба имати среће, (многи је узалуд дозиваху) да принцеза песма покуца на нечије срце, да се кроз калеидоскоп мисли угледа емоција, да се пред нама преобрати, да се претвори у лек и лечи наше непознанице. ”Песник је тај човек,  који лечи људство од болести о којима медицина никада неће ништа знати”- примети Драинац, али само ако казује истину- додао бих, то што проналазим у твојој поезији. Лично, никада, или врло ретко сам пристајао да само мисао може бити поезија, да је могуће дестиловањем досегнути мајсторију покушаја да се поезија укалупи, и тако протумачи као нешто што је могуће зауздати. Плес емоције и мисли, прожимање лета два лептира, чија нечујна крила изазивају свемире да вечито брује, и стварају  нове светове, носећи тим тананим крилима сву тежину стварног живота, и успешно понирати у тајне живота, без сумње у истинитост речи, без шпекулације, као жена и човек, једно без другог не постоје.

Плени ме што  успеваш, да у наизглед  једноставном формом и свакодневним људским мотивима обогатиш емотивно- мисаони садржај поезије, све речи, сваки стих, сублимира набој свакодневнице,  ма која тема била. Не, није пријатељско претеривање, само се загледајте у данашњу поезију, или оно што неки мисле да јесте поезија, и видећете колико безсадржајних речи, колико стихова празних на трпези трућања и измишљања, колико само празних кованица има, речи које треба да надокнаде емоцију и мисао у стиху.  Свака реч мора да буде испуњена, никако шупља и измишљена. Изложеност песничког бића метеорима живота,  рађа испуњене речи, непоштеђивање срца и ума тих страшних кратера лепоте, и начин како пренети ту своју изложеност читаоцу, како му отворити очи, срце и ум, да упије божанско из стихова. Ако песник то успе, онда јесте песник, макар се служио и иронијом поред свега, као што ти неретко чиниш. Ту је заправо извор моћи речи. Моћ речи. Моћ певања. Моћ свемоћи. Сусрет са божанским. Моћ видовитости. Све остало су алати, у служби, поменутог,  поетисања и пискарања.

Увек сам сматрао да је песник извршио своју оправданост постојања и исписивања поезије, ако, макар један читалац,  с времена на време, посегне за његовом књигом. Свако се, ко је иоле мало заробљен поезијом, враћа песнику који може да га додирне речима, да га стихови ухвате за руку и поведу. Зато, само ти певај. Певај, Стојане, о било чему! Твоје ћу књиге држати, увек, на дохват руке.

Остај ми живо и здраво!

Горан

Калџерело, среда, 13. јул 2016.