Библиографија

ПРИЛОЗИ  ЗА  БИБЛИОГРАФИЈУ

Књиге

1.     Биг Бен, песме, Београд: Књижевна омладина Србије, 1977.

2.     Одлазим а остаје нејасно, песме, Крушевац:Багдала; Књажевац: Нота, 1990.

3.     Зна се, песме, Ниш: Просвета, 1991.

4.     Црна рупа, песеме, Зајечар: Развитак, 213-214 (2003), 21-26.

5.     Црна рупа, песме, Ниш: МБ Графика, 2004, (друго издање).

6.     Господар, песме,  Ниш: МБ Графика, 2004.

7.     Човек песма, песме, Врање: Учитељски факултет, 2007.

8.     Бдења и буђења, песме, Сврљиг-Књажевац, 2010 (Коаутор),

Kњижевни Kлуб  ,,Бранко Миљковић”

9.     Трунке, кратке прозе, Књажевац: Књижевни клуб ,, Бранко Миљковић”, 2011.

10.    Трунке, кратке прозе, Панчево: Квартал, бр. 16/17, 2011/2012; 40-43.

11.    О да, песме, Књажевац: Књижевни клуб ,,Бранко Миљковић“; Београд: Апостроф, 2013.

12.     Ода Господу, песме, Ниш: НКЦ, Унус мундус, 48/ 2014, 149 – 212.

13.     Криво дрво, поема, Ниш: Наис принт, 2014.

14.      Криво дрво, песме, Књажевац: Народна библиотека „Његош“/Уметничка академија „Исток“, 2014.

15.       Сабране песме, Књажевац: Народна библиотека

„Његош“/Уметничка академија „Исток“, 2014.

16.      Обзнана, афоризми,Ниш: Наис принт, 2014.

17.       Кратке, приче, Књажевац: Народна библиотека „Његош“, 2015.

18.       Зид, песме, Београд: Апостроф; Ниш: Наис-принт, 2015.

19.       Изабране, приче, Ниш: Наис-принт, 2015.

20.       Записи, есеји, Књажевац: Народна библиотека “Његош“, 2016.

21.        Жваке, кратке приче, Ниш: Наис-принт, 2016.

22.       Ође и намо, кратке приче, Ниш: Наис-принт, 2016.

23.       Песник, спев, Ниш: Наис-принт, 2017.

24.       Радујем се што нисам Бог, песме, Ниш: Наис-принт, 2017.

25.       Бог је лудило, есеј, Ниш: Наис-принт, 2018.

26.        Први пољубац, песме, Ниш: Наис-принт, 2018.

27.        Дресура слепца, кратке приче, Ниш: Наис-принт, 2019.

28.       Ехо, есеји, Ниш: Нишки културни центар, 2019.

29.      Разговор са Мајком Божјом = Разговор с Божьей Матерью / Стојан

Богдановић = Стоян Богданович, Ниш: Наис-принт, 2019.

 1.       Разговор са Мајком Божјом = The conversation with the God’s Mother/ Стојан        Богдановић  =  Stojan Bogdanović, Ниш: Наис-принт, 2019.

Прилози

Поезијa

Поеме

 1. (две поеме).-У: Стојан Богдановић, Мисао, Сврљиг/

Књажевац, Бдење, 34 (2012), 3 – 7.

Садржај: Мисао, Трмка.

 1. (једна поема).-У: Стојан Богдановић, Криво дрво,

Зајечар, Развитак, 245/246(2014), 106-109

Садржај: Криво дрво, I-XXII.

 1. (једна поема). – У : Стојан Богдановић, Био си

човек, Бања Лука, Путеви, 2015.[#18/19], 98-100.

Садржај: Био си човек, I-XIII.

 1. (једна поема). Разговор са мајком божјом, Неготин,

Буктиња, 43 (2015), 54-58

Садражај: Разговор са мајком божјом, I-XIII.

 1.  (једна поема). Разговор са мајком божјом, Нови Сад,

Златна греда, 169/170 (2015), 49-50.

Садражај: Разговор са мајком божјом, I- XIII,

            Стојан Богдановић (Биографска белешка).

 1. (спев). Снегови миџора, Зајечар, Развитак
 2. (спев). Песник, Одломак, 1-12, Сврљиг, Бдење,

50(2016), 32-37.

 1. (једна поема). Криво дрво, Нови Сад, Златна греда, 183-

184(2017), стр,27.

Садржај: Криво дрво, Фрагменти: I-IV.

Песме

 1.    (једна песма). -Београд, Омладинске новине, 79, 1976.

Садржај: Следећи молим

2.   (две песме). – Београд, Омладинске новине, 80, 1976.

Садржај: Намарно пада, Легнем

3. (једна песма). – Београд, Фронт, 24, 1976.

Садржај: Следећи молим.

 1.  (једна песма). – Горњи Милановац, Венац, 46, 1976.

Садржај: Детињство.

 1.   (једна песма). – Београд, Омладинске новине, 86, 1976.

Садржај: У арену улазе заједно.

 1.  (једна песма). – Београд, Фронт, 40, 1976.

Садржај: Детињство.

 1.  (једна песма). – Београд, Фронт, 43, 1976.

Садржај: Обична субота.

 1.   (једна песма). – Београд, Фронт, 45, 1977.

Садржај: Ствар је јасна песник има право.

 1.  (три песме). – Београд, Просветни преглед, 1190, 1977.

Садржај: Докторка, (Устане на леву ногу), У по­ве­

         рењу.

 1.  (једна песма). – Београд, Младост, број 1039,1977.

Садржај: ТВ Дневник 11. и 12. 2. 1977.

 1.  (две песме). – Београд, Име, 1-2, 1977, 7-9.

Садржај: У поверењу, Затворите молим вас.

 1.  (две песме). – Панчево, Lumina, 4, 1977, стр. 40-41.

Садржај: Inchide-ţi uşa vă rog, Sculpturul (превела

Ileana Ursu).

 1.  (једна песма). – Београд, Књижевна реч, 76, 1977.

Садржај: Докторка.

 1.  (две песме). – У: Ad acta, Нови Сад, Поља, 218, 1977.

Садржај: Остављам ствар за сутра, Ad acta.

 1.  (једна песма). – Панчево, Не, 1977.

Садржај: Биг Бен.

 1.  (једна песма). – Београд, Фронт, 29, 1977.

Садржај: Passant ma têtе.

 1.  (једна песма). – Панчево, Трибина, 304, 1977.

Садржај: А у стомаку главног уредника ничег ств­а­

           ра­ла­чког.

 1.  (две песме). – Београд, Просветни преглед, 1219 (34),

1977.

Садржај: Извод из биографије и следеће две пе­с­ме:

           Да ли ће Јапанац успети да порасте, На том јед­но­

           час­овном путу највеселији.

 1.  (једна песма). – Панчево, Панчевац, 1977.

Садржај: На том једночасовном путу нај­ве­се­лији.

 1.  (једна песма). – Београд, Младост, 1080, 1978.

Садржај: Интерно одељење.

 1.  (три песме). – У: Три песме, Нови Сад, Поља, 228,

1978.

Садржај: Глас за песника, Прес­то­ло­на­с­ле­д­ник лично,

          На том једночасовном путу нај­ве­селији.

 1.  (пет песама). – У: Одлазим а остаје нејасно, Београд,

Књижевна реч, 99, 1978.

Садржај: Одлазим а остаје нејасно, детаљ, до­кле су

          стигли песници од којих се много очекује, пита моја

          жена шта ћемо са брамсом, ако Сократ сврати у

          вашу кућу.

 1.  (пет песама). – У: Биг Бен, Панчево, Lumina, 10,

1978, 26-29.

Садржај: Big Ben, Următorul, Vă rog, Doctoriţa, Se

           cuibăreşte ploaia, Zborul (Превео Ioan Flora).

 1.  (три песме). – У: Касније ћемо видети шта о томе

мисли Ајнштајн, Нови Сад, Поља, 239, 1979.

Садржај: Касније ћемо видети шта о томе ми­сли

           Ајнштајн, (измислио сам мрежу за хватање гла­го­

           ла), (недељни ручак заказан је за 13h).

 1.  (две песме). – У: Опет, Нови сад, Поља, 1979.

Садржај: опет сам одлучио да пишам, покуњен по­

           ма­ло зле воље увежбава јефтине.

 1.  (једна песма). – У: Шта ће убудуће радити данашњи

пе­с­ни­ци, Сомбор, Домети, 29, 1982, стр. 54.

 1.  (десет песама). – У: Гола песма, Панчево, Свеске, 8,

1991, 70-73.

Садржај: српска посла, бадње вече 1991, (знам чи­та­ву гомилу љуид), о песми и творцу народа, по­на­ша­ње песме при великим бр­зи­на­ма, једно важно мес­то где се може наћи песма, ослонац, први крај­и­нски круг, мој по­к­лон онима који мислед а су бе­ло­све­тски др­жа­вници и то први у нас, то не и го­то­во.

 1.  (једна песма). – У: Зна се, Краљево, Слово, 1, 1990,

стр. 9.

Садржај: Зна се

 1.  (седам песама). – У: Седам песама, Зајечар,

Развитак, 6, 1990, 32-33.

Садржај: (чим имам шест), зна се, лек за добар сок, то не и готово, (цео дан сам са бабом), господе реч је о томе, радомир андрић мечка и ја у процепу.

 1.  (пет песама). – У: Пет песама, Београд, Савременик

плус, 114-115-116, 2004, 65-68.

Садржај: извештај, тако смо миц по миц саз­на­вали, (кад смо одрасли после), бунар и коза, судбина.

 1.  (једна песма). -У: Човек песма, Београд, Књижевне

но­ви­не, 1147 (2007), стр. 18.

 1.  (три песме). -У: Онако све певајући, Београд,

Савременик плус, 155-156-157, 2007, 21-23.

Садражај: после рата, поезија је густа чорба, мој

           пријатељ мирослав тодоровић.

 1.  (две песме). -У: Научник-песник, Serbian International

Journal POET, April 2008, No 87, Toronto, Kanada, str.

5.

Садражај: ловци песама, поезија је густа чорба.

Дат је извод из биографије и фотографија на стр. 1 и на стр. 5.

 1.  (четири песме). -У: Стојан Богдановић, Човек песма,

За­је­чар, Развитак, 227-228 (2008), 58-59.

Садржај: човек песма, добре песме, песма треба да уме, постоје песме.

Извод из биографије. Извод из рецензије књига М. Тодоровића.

 1.  (пет песама). -У: Стојан Богдановић, Човек песма,

Кња­же­вац/ Сврљиг, Бдење,  17 (2008), 64-65.

Садржај: човек песма, (сваки је човек друга песма), човек тугује песму, човек са песмом, жалне песме се ћуте.

Фотографије аутора на страни 65, 71 и 72.

 1.  (дванаст песама).-У: Стојан Богдановић, Човек песма

Панчево, Квартал, бр.14. децембар 010-011.

             Садржај: Постоје песме, кисели људи, мрачни људи,

            песма  треба да уме, праве песме, мера човека, човек

            тугује  песму, добре песме, човек песма, (сваки је човек

            друга песма), човек са есмом, судбина песме.

 1. (једна песма).-У: Стојан Богдановић, Вук и Европа,

Београд, Савременик плус, број 199/2012, 70 – 71

Садржај: Вук и Европа.

 1. (десет песама).-У: Стојан Богдановић, Акропољ,

Београд, Песничке новине, 11/77 – 2012, 68.

Садржај: Акропољ, (На овом месту кажу водичи),

           Са  Трема, (Кад боље размислим), (силазим са брда 

           мртав пијан, О ДА, Ода Господу, (Спремам причу за

           Књажевац), (Са оне људске стране недостаје много 

           стубова), Дорски стуб.

 1. (три песме).-У: Стојан Богдановић, Књижевна

            порота, Београд, Заветине+, бр. 3, април 2014, ISSN

2334-8704.

Садржај: књижевна порота, докле су стигли

             песници од којих се много очекује, шта ће убудуће

             радити данашњи песници.  

 1. (једна песма). – У: Стојан Богдановић, Срба

            Игњатовић у Књажевцу, Књажевац,  Исток,

број 1, 2014, 94-96.

 1. (две песме). –У : Стојан Богдановић, Костолац,

Мајдан, 1/2015, стр. 27.

Садржај: Мит, Зрно.

 1. (дванасет песама). У : Стојан Богдановић, Свете

            тајне које сви знамо, Ниш, Градина, 66-67/2015,

169-174.

Садржај: Ловац, Прави стих, Летина, Није ред, Свете тајне које сви знамо, Јекни или, Зашто, Мађионичар, Мини есеј о поезији, Фазе, Историја Шљиве, Живот ме промашио.

 1. (једна песма).- У : Стојан Богдановић, Освета,

Београд, Књижевне новине, јул-август, 2016, стр.9.

Садржај: Освета.

 1. (једна песма).- У : Стојан Богдановић, Хвала Ти,

            Господе! Београд, Књижевне новине, јул-август,

2017, стр.6.

Садржај: Хвала Ти, Господе!

 1. ( две песме).-У: Стојан Богдановић,

Сизиф, Краљево, 2 (2017 ), 28-32.

Садржај: Почињем живот из почетка, Освета.

 1. (две песме).-У: Stojan Bogdanović, Lublin 6(90)/2018, str.64. (Превод на пољски: Олга                        Лалић Кровицка; извод из биографије и фотографија)

Садржај: (Od wielu dni nie wychodzę z domu)/(Данима из  куће не излазим), (Uderzam

             kijem    ze starej  miotły)/(Ударам дршком од старе метле)

Антологије и зборници поезије

 1.  (једна песма). – У: New Serbian poetry/ La nouvelle poesie serbe. Са­ставио и предговор написао Але­к­са­ндар Петров. – Београд, Re­la­tions, 5/6, 1978, стр. 28/28.

Садржај: Big Ben (превод на енглески Даша Дрндић)/    Big Ben (превод на француски

Иванка Павловић-Мар­ко­вић).

 1. (једна песма). – У: La nouvelle poesie serbe. Саставио и предговор написао Александар Петров. – Београд, Relations, 5/6, 1978, стр. 28.

Садржај: Big Ben (превод на француски Иванка Павловић – Марковић)

 1.  (једна песма). – У: Песништво разлике (Избор из пое­зи­је у Вој­во­ди­ни). Саставио и предговор написао Јо­ван Зивлак. Панчево, НЕ, 19-20, 1978, стр. 55.

Садржај:Глас за песника.         

 1.   (једна песма). – У: Зелени песак банатски. Зборник песама. – Вршац, КОВ 1979, стр. 86.

Садржај: Из непровидне кесе.

 1.  (пет песама). – У: Срце у излогу. Саставио и пре­д­го­вор на­пи­сао Момчило Параушић. – Београд, Прос­ветни преглед, 1980, стр. 71-73.

Садржај: равнодневница над панчевачким јут­ром,изве­с­но је нисус ви пси бесни, докле су 

       стиг­ли песници од ко­јих се много очекује, шта ће убу­ду­ће радити данашњи пе­сници,

        одлазим а остаје нејасно.

 1.   (четири песме). – У: Poeţi din Panciova. Саставио, предговор и бе­лешке написао Момчило Параушић. –Панчево, Colecţia revisitei, Lumina, 2-3, 1982, стр. 39-40  (На румунском).

Садржај: Big Ben, Doctoriţa, Sculpturul, Ce ne fa­cem cu Brahms mă-ntreabă coţua. (Превео Ioan

Flora)

 1.   (три песме). – У: Књижевна крајина. Зборник поезије. Саставио Власта Младеновић. – Зајечар, Тимок,1991.

Садржај: шта ће убудуће радити данашњи пес­ни­ци, не­де­љни ручак заказан је за 13h,

       опет сам одлучио да пишем.

 1.   (пет песама). – У: Светлопис, Гимназија у Књажевцу, Приредили: Слободанка Станковић и ВитомирСтева­но­вић.

Садржај: замке ћирилског вира, ако сократ сврати у ва­шу кућу, (недељни ручак заказан је

      за 13h), како от­во­ри­ти изложбу, Биг Бен.

 1.  (једна песма). – У: За оне које волимо: Поруке преко мора / Per quelli che amiamo: messaggii altre il mare. Приредио Добривоје Јев­тић, превео Драган Мраовић.- Ниш, Просвета; Bari, La vellisa, 1994, стр. 26/27.

Садржај: Узрок и последица / La causa e la conseguenza; Извод из биографије аутора и

фотографија.

 1.  (три песме). – У: На истоку Србије: Панорама поезије. Приредио и предговор написао Власта Младеновић. – Београд, АТЕНА, 1997, стр. 91-92.

Садржај: шта ће убудуће радити данашњи песници, (недељни ручак заказан је за 13h),

(опет сам одлучио да пишем).

 1.  (једна песма). – У: Антологија нишких песника. При­ре­дио и пред­говор написао Милентије Ђорђевић. –Ниш, Про­с­ве­та, 2003, стр. 142.

Садржај: (само да нека глава…).

 1.  (седам песама). – У: Антологија савремене поезије кња­жевачких песника. Приредили, написали пре­д­говор и белешке о ауторима уз свако поглавље Небојша Ђо­р­­ђе­вић и Далибор Филиповић Филип. –Кња­же­вац, Књижевни клуб “Бранко Миљковић”,2003, стр. 28-37.

Садржај: понашање песме при великим брзинама, до­кле су стигли песници од којих се

       много оче­ку­је, иди едипе, прес­то­ло­на­с­ле­д­ник лично, одлазим а остаје нејасно, цех за

       уживање, (преко дана плешу пожутели).

 1.  (две песме). – У: И нико не смета: Зборник песамапа­н­­че­ва­ч­ких песника/ приредио Милош Николић –Па­н­чево: Град­ска биб­ли­о­те­ка; Ветар, 2006.(Панчево: Ар­хив). Стр. 9-15: Пут кроз цветник/Јелена Ан­ге­ло­в­с­ки.

Садржај: иди едипе, престолонаследник лич­но.

 1. (једна песма). -У: Координатни почетак, Песнички меридијани Смедерева, XLIV Међународни фестивал поезије, Смедеревска песничка јесен, Смедерево, 2013,

Садржај: Извод из биографије и библиографије и песма  Координатни почетак.

 1. (једна песма). –У: Јабуке и вино, „Вишегласје: Зборник  одабраних песама 7. Европског Фејсбук песничког фестивала“, Банатски културни центар, Банатско Милошево, 2017, стр. 11.

Садржај: Јабуке и вино.

 1. ( једна песма). –У: Власта Младеновић: Исток  српске поезије, антологија, Неготин, Народна библиотека „Доситеј Новаковић“, 2017, стр.57.

Садржај: Биг Бен

17. (једна песма). -У: Гордана Симеуновић, Јабука у српској поезији, Београд, Г. Симеуновић,

2019. стр. 45-46.

Садржај: Јабука.

Тумачења (Есеји)

1      Јеванђеље по Сарамагу, Београд,   Савременик плус,216-217-218/2014, 99-101.

2      Прво поезија! О једном тексту Јосифа Бродског, Костолац, Мајдан, 2/2015, 95-99.

3      Прво поезија! О једном тексту Јосифа Бродског, Београд, Савременик плус, 231-232-233/

2015, 119-123.

4      Мисао коју зовемо стих (Кратке приче Ивана  Алексејевича Буњина), Костолац,  Мајдан,

1-2/2016, 105-109.

5      Цртице, Костолац, Мајдан, Јануар-Март, 1/2017, 99-105.

6       Пријатељство, Ниш, Градина, 76-77/2017, 314-321.

7       Драго камење Беле Хамваша, Београд, Савременик плус, 261-262-263/2017, 77-90.

8       Стари покварењак, Пожаревац, Браничево, 1-2/2018, 58

9      Мисао коју зовемо стих (Кратке приче Ивана Алексејевича Буњина),

         Београд, Савременик плус, 267-268-269/2018, 70-74.

10      Бог је лудило, Лесковац, Наше стварање, 3/2018, 131-156.

11      Душа (фрагменти), Београд, Књижевне новине, септембар-октобар 2018, стр.8.

12      Грозница Бранка Миљковића, Београд, Савременик плус, 270-271-272/2018, 64-70.

13      Матије, Ниш, Народне новине, 17029(2018), стр.14.

14      Фејсбук, Костолац, Мајдан, 3/4-2018, 46-47.

15      С-МИСАО, Краљево, Сизиф, 1/2019, 11-42.

16      Загранични  руски писац, Београд, Савременик плус, 276-277-278/2019, 87-101.

17     Ехо трагедије, Лесковац, Наше стварање, 1-2/2019, 211-219.

18     C-МИСАО, Београд, Савременик плус, 279-280-281/2019, 86-104.

19    Чехов = Кратко и јасно, Боград, Савременик плус, 282-283-284/2019, 57-62.

20     Мирослав Тодоровић, песник тишине: Мотрим како је све песма, Књажевац, Исток, 23, 2019.

21   Његош и Милош, Београд, Савременик плус, 285-286-287/2019, 56-62.

22   О памфлету „Против песника“ Витолда Гомбровича, Београд, Савременик плус, 288-289-

290/2020, 71-81

Критике и прикази

1     Краљевски пут и краљевска поезија (Гордана Симеуновић, Пут до моје куће, Београд,

       Граматик, 2018), Костолац, Мајдан, 3/4-2018, 140-142.

O сликарству

1.     Универзална духовна вертикала, Ниш, Народне нови­не, 16-17. Мај 1992.

2.     Песме из Донковог атељеа, Ниш, Народне новине, 12. Октобар 1992.

3.     Маестро Живковић, Књажевац, Разлог, 2, 1991, стр. 13.

4.     Моћ акварела, Ниш, Народне новине, 10812, 1998.

5.     Живот носи небо, Ниш, Народне новине, Култ, 38, 9. јун 2006, стр. 5.

6.     Сликарски исихазам Драгослава Живковића, Београд, Књижевне новине, 1135 (2006), стр. 21.

7.     Сликарски исихазам Драгослава Живковића, Дра­го­слав Живковић, избор из дела, Завичајни

музеј Књаже­вац, октобар 2010,ISBN 978-86-85923-02-9a, COBISS.SR. ID 178996236.

8.      Коб, зашто не?-У: Бранислав Бијелић, Нишки културни центар, април 2011.

9.      Сликарство Драгослава Живковића, Београд, Савременик плус, 243-244-245/2016, 170-173.

Кратке приче

1.        (шест прича).-У: Стојан Богдановић, Драгослав Живковић у шест слика,Књажевац/Сврљиг,Бдење,27(2011),94-97.

Садржај: Иста улица, Да Вас испратим, Куче, О имену  мојем  и његовом, Па што Вас ми водимо, Непознати.

2.        (шест прича).-У: Стојан Богдановић, И то мора неки да ради,Књажевац/Сврљиг,Бдење,29-30(2011),154-158.

Садржај: И то мора неки да ради, Шахт, Гадафи, Грчко море, Београдски сељаци, Чича у Црној Гори.

3.      (шест прича).-У: Стојан Богдановић, Цртице о великом сликару ,Ужице, Међај, XXXI, 79( 2011), 18-20.

Садржај:  Иста улица, Ја Вас питам, Куче, О имену мојем и његовом, Па што вас ми водимо, Непознати.

4.         (три приче).-У: Стојан Богдановић, Прилози за биографију Веселина Илића, Сврљиг/ Књажевац, Бдење, 34 (2012), 117-121.

Садржај: То сам хтео, Фотографије и учитељски дом, Мурџа и Мика.

5.       (једанаест прича).-У: Стојан Богдановић, Мат, Београд, Савременик плус, број 204-205-206 / 2013, 27-31.

Садржај: Сан, Хоћете краља, Шта прво, Хајка, Мат,  Шаховски краљ, Пусто острво, Камен, Врпца, Савест, Ми и савест.

6.         (пет прича-извод из романа).-У: Стојан Богдановић, Bloody Mary ante portas, Књажевац/Сврљиг, Бдење, 35(2013),45 – 47.

7.        (једна прича). Алхемичар Николча Керла из Великог Боњинца, Сврљиг/Књажевац, Бдење, 36(2013),58-60.

8.  (двадесет три приче + три песме).-У: Стојан Богдановић, Сан, Зајечар, Развитак, 241-242, 2013,

27-32.

Садржај: Сан, Она ме увек чека (песма), Само док

             је сан (песма), Хоћете краља, Шта прво, Хајка,

             Мат, Шаховски карљ, Шта ће коме доврага

             Слонове кљове (песма), О лепоти, поново,

             омужити, Петрове жеге, Коњ, Црнац, Алхемичар

             Николча  Керла из Великог Боњинца, Логика ветра,

             Лебац, Маја, Пусто острво, Камен, Врпца,

             Савест, Вијетнамка, Слепци једни, Фејсбук, Ми и

              савест.

 1. (једна прича). Вукашин Лозанић још показује смер,

Београд, Књижевне новине, Број 1218/1219,

октобар/новембар 2013, страна 13.

 1. (једна прича). Цоне спасава песника, Београд,

Савремник плус, 213-214-215/2013, 21-23.

 1. (три приче ).- У: Стојан Богдановић, Дописиваћемо

се, Нови Сад, Поља, 488/ јул – август 2014, 44 – 46.

Садржај: Дописиваћемо се, Зашто ме стално боли

              глава, Тако сваке вечери.

 1. (две приче).- У: Стојан Богдановић, Шињел,

Књажевац, Исток, 2-4 (2014), 54 – 58.

Садржај: Шињел, Цоне спасава песника.

 1. (једна прича). Нада Миливојевић, Књажевац, Лепа

реч 26 (2015), стр. 4.

 1. (осам прича).- У: Стојан Богдановић, Врбас, Траг,

42(2015), 38-42.

Садржај: Он је, Два мишљења, Дугме, Моја баба,

              Упозорење и упутства за употребу болести, Идем

              да телефонирам, Нова комшика, Прилог за

              споменик Данилу ивановичу Јовачову, алијас 

              Данилу Хармсу.

 1. (једанаест прича).- У: Стојан Богдановић, Ође и

              намо, Ниш, Градина, 70-71 (2016), 238-243.

Садржај: Наместила му се, Али само од пола киле,

              Ође и намо, Требало ми је скоро пола века, Знаш ли

              ти шта значи, Мене, ође, долазе људи, Како је

              постао чо(в)ек, Пут кроз Ораово, О једном

              проблему, Тишина тамо!, Српски језици.

 1. (шеснаест прича).- У: Стојан Богдановић, Цмооок!

Лесковац, Наше стварање, 1-2/2016, 61-67.

Садржај: Кандидати за резервну варијанту,  Верујем да и други то раде, али ко зна, Ој-ха-ха! У време зимске идиле, О једном пољупцу, Пост

              фестум, Упутство за употребу песника и њима

              подобних, Ево, шта се десило, Како се учитељ

             ослободио поквареног терета, Како се изборити

              са конкуренцијом, Све што још могу то је да    

              измишљам глупости, Реч-две о националном писму

              усред Европе, Класична ноћ  једног писца и прво

              јутро, Две асоцијације и један разлог, Мерење

              плаве рибе у Великом Боњинцу, Адреса: Горан

              Ранчић, Калџерело.

 1. (једна прича).- У: Стојан Богдановић, Мартовске

              задушнице на брду Јевик понад Књажевца,

Београд, Савременик плус, 246-247-248/2016, 28-

29.

Садражај: Мартовске задушнице на брду  Јевик

              понад Књажевца.

Памфлети

1.      Све саме истине, Књажевац, Књажевачке новине, 363, 1990, стр. 6.

2.     Полиција и тенкови – аргумент демократије, Књаже­вац, Разлог, 1, 1991, 6-7.

3.     Писмо пријатељима, Отворена књига против аг­реси­је, “Белег” 17, Ниш, Просвета, 1999.

4.    A letter to friends, An open book against aggression, “Бе­лег”, Ниш, Просвета, 1999.

5.     Др Стојан Богдановић, Остракизам,-У: Драгољуб Б. Ђорђевић, СашаДукић: Силе мрака и безумља, Ниш, СКЦ, 1992,

ISBN 86-7873-002-1.

Интервјуи и други написи

1.      Важно је имати имиџ, Панчевац, 1918 (1989), стр. 24, (М. Лукић), Панчево.

2.       Снажни ветрови промена, Књажевачке новине, 318(1989), (Д. Мила­ди­новић), Књажевац.

3.      Диоген у шетњи мраком, Панчевац, 1973 (1990), стр. 32, (Ж. М.), Панчево.

4.      Нека нам се догоди рад, Књажевачке новине, 349(1990), стр. 2, (С. Ста­врић), Књажевац.

5.      У Кини је два и два – пет, Народне новине, 9330(1993), (Марика), Ниш.

6.      Поезија – корак до математике, Јединство, 31.7.-1.8.1993, (Ж. Николић), Приштина.

7.      Иљф и Петров у математици, Политика, 6,7,8,9 И(1994), (Т. Нешић), Бео­град.

8.      Др Богдановић: Неједнакост је суштина, Пулс, 88(1997), стр. 4, (М. Ћ), Ниш.

9.     За праву памет не постоје санкције, 07.03.2000, Глас, (Мирослав Ћосић), Београд.

10.    Господар црне рупе, Експрес, 11.6.2004, (Тома Тодоро­­вић), Београд.

11.     Престајем да постојим, Политика, 22.6.2004, (Тома То­доровић), Београд.

12.    Шешир професора Богдановића, 06.10.2004, Не­де­љни телеграф, Београд, (Мирослав Ћосић).

13.     Математичар међу стиховима, Политика, 19.11.2007., (То­ма Тодоровић), Београд.

14.     Поезија науке, Новости, 28.11.2007, (С. Бабовић).

15.     Човек песма, Народне новине, 04.02.2008., стр. 12, Број 13778, Ниш (Теодора Мишељић).

16.    Рачунање песме и певање алгебре, 05.03.2008, бр. 619, Недељни телеграф, Београд (Мирослав Ћосић).

17.    Изволте професоре Стојане Богдановићу …, СЕФ магазин 2 (2011), 13-14, Економски факултет, Ниш, (Јелена Мла­деновић).

18.   Математика је спој маште и храбрости, Ниш, Наро­д­не новине, 6-9. јануар, 2011, стр. 8, (Весна Пе­т­ровић).

19.   Математичар са душом поете, Београд, Вечерње но­во­сти, 17. 01. 2011, стр. 32, (Д(ушан) Ст(ојановић)).

20.     Научно и песничко лице познатог математичара, Ниш, Народне новине, 9. новембар, 2011, стр. 14. (А. Г. (ојковић)).

21.    Поезија сећања и осећања, Ниш, Народне новине,15. мај 2013, стр.14. А.Г.(ојковић)

22.     Ново спајање математике, уметности и живота, Беодрад, Политика, Понедељак 3. Јун 2013, стр.16. (Т(ома)  Т(одоровић)).

 1. Сабрана дела Стојана Богдановића, Београд.

Политика, Среда 23. август 2014. (Тома Тодоровић)

 1. Песник са математичком логиком, Народне новине,

Ниш, субота/недеља, 23 – 24, август 2014.

 1. Врстан математичар и поета, Новости, понедељак,
 2. август 2014. (Д. Ст.)

Литература

 1. М. Параушић: Поетска вредност парадокса (С. Бог-­

да­но­вић, Биг Бен), Панчевац, 86 (1977), Панчево.

 1.  Ј. Вукановић: Како преживети неред (С. Богдановић,

Биг Бен), Књиже­вна реч, 87 (1977), Београд.

 1.   А. Протић, Трагачи у поетска светла (С.

Богдановић, Биг Бен), Политика експрес, 16. Август

1977, Бе­оград.­

 

 1.  М. Параушић, Поља, 10/1977; Нови Сад; О књизи:

 Стојан Богдановић: Биг Бен, Књижевна омладина

           Србије, Бео­град, 1977.

 1.  В. Радикић, Различите песничке индивидуалности

(С. Бог­да­но­вић, Биг Бен), Просветни преглед, 1978,

Бе­о­г­рад.

 1.      М. Марковић, Долазак нових песника (С.

Богдановић, Биг Бен), Политика, 1978, Београд.

 1.  М. Параушић, Поетска вредност парадокса,

Одзиви, 24-25 (1978).

 1.  Р. Андрић, Ствари истиснуте из реалних оквира

(С. Бо­гдановић, Одла­зим а остаје нејасно),

Развитак, 6 (1990), стр. 34, Зајечар.

 1.   Б. Живановић, Поетска нејасноћа, Тимок, 10.

август 1990, Зајечар.

 1.  Б. Стаменковић, Стихови топлине, Тимок, 6. де­-

це­м­бар 1990, Зајечар.

 1.  Б. Глозић, Једначење песме и сна (С. Богдановић,

Од­ла­­зим а остаје неја­сно), Народне новине, 7.

март 1991, Ниш.

 1.  В. Костић, Ја мислим песму (С. Богдановић, Зна

се), Ра­звитак, 1-2 (1992), 186-187, Зајечар.

 1.  Б. Глозић, Тестамент за долазеће (С.

Богдановић, Зна се), Народне нови­не, 7-8. Март

1992, Ниш.

 1.  Б. Глозић, Умешно збрајање традиције, Народне

но­ви­не, 15.06.1993., Ниш.

 1.  М. Тодоровић, Поетика живе стварности

  Стојана Бо­г­да­но­вића, Савре­меник, 18 / 19 / 20

            (1994), 67-71, Бе­­оград.

 1.  М. Параушић, Поетска вредност парадокса (С.

Бог­да­но­вић, Биг Бен), Месечина, Записи о поезији,

Про­с­ве­та, 1995, Ниш.

 1.   М. Тодоровић, Линије живота и судбина (С. Бог­

да­но­вић, црна рупа), Борба, 25. септембар 2003,

Београд.

 1.  М. Тодоровић, Линије живота и судбина (С. Бог­-

да­но­вић, црна рупа), Развитак, 213-214 (2003),

Зајечар.

 1.  М. Тодоровић, Песништво битних тема (С. Бог­-

да­но­вић, гос­по­дар), Савременик, 114-115-116

(2004), 99-102, Бео­град.

 1.  М. Тодоровић, Минули животи и усудна ме­та­фи­

             зи­ка, Сло­во о основној песми збирке “Господар”

             Сто­ја­на Бог­да­но­вића, Борба, 22. Јануар 2004,

Београд.

 1.  М. Тодоровић, Лирска епика, Борба, 8. јул 2004,

Бе­о­град.

 1.  Ж. Ђуровић, Коб као свевремени феномен ег­зи­

            сте­н­ци­је, Раз­ви­так, Зајечар, XLV, 219-220, 2005.

            година, 38-39.

 1.  М. Мркић, Судбина судбине и њена формула; О

песми Судбина из књиге Господар: песме/ Стојан

Бог­да­но­вић, Ниш: МБ Графика, 2004, 1-51.

 1.  Р. Мићуновић, Математичар у поезији, Стојан

Бог­да­но­вић: Црна рупа и Господар, МБ Графика,

Ниш, 2004, Књи­же­вне новине, Београд, бр. 11, 24.

Децембар, 2005, стр. 21.

 1.  Ж. Ђуровић, Коб као свемирски феномен егз­и­с­те­

             н­ци­је, Са­вре­ме­ник, 126-127-128 (2005), 108-111,

             Београд.

 1.  Р. Виденовић Равид, Лирика интелекта у мрежи

тај­ку­на (Стојан Богдановић, Црна рупа и

           Господар, МБ Гра­фика, Ниш, 2004), Градина,

Ниш, Нова серија 11/2005, стр. 252-256.

 1.  Др С. Ћузовић, Економиста о математичару и пе­

 с­ни­ку, По­­во­дом збирки песама професора др     Стојана Бо­г­да­но­ви­ћа, “Црна рупа” и “Господар”  (МБ Гра­фи­ка, Ниш, 2005), Еко­номска по­ли­ти­ка,  2801-2802, 3. јануар 2006.

 1.  Р. Мићуновић, Колико поезије у математичара!

(О пе­с­ни­штву Стојана Богдановића), Развитак,

Зајечар, го­дина XLV, број 221-222, 2005, 69-71.

 1.  Р. Виденовић Равид, Бруј звона покуљаће

         небесима, Би­б­ли­опис, Народна библиотека

          Неготина, Бр.1, Го­ди­на 1, ок­тобар 2006, ISSN

1452-6808.

 1.  Р. Виденовић Равид, Љубичасти прозрак из

         маглине Си­ри­ју­са, (С. Богдановић: Човек песма,

Учитељски фа­култет, Врање, 2007),

 1.  Ж. Ђуровић, Коб као свевремени феномен егзи­с­

           те­н­ци­је, Грлом у сновиђе (Критички текстови),

           ЦАНУ, По­дгорица, 2007, 290-293.

 1.  Р. Орф, Човек песма С. Богдановића, Посебна по­-

д­ру­ж­ница Заве­ти­на, 2008, 95-96.

 1.  Р. Мићуновић, Колико поезије у математичара,

Бде­ње 16 (2008), 154-161, Сврљиг/Књажевац.

 1.  М. Тодоровић, Васколика кружница стиховима,

(С. Бо­­г­да­но­вић: човек песма, Учитељски

факултет, Врање, 2007.), Савременик, Београд

161-162 (2008), 72-75.

 1.  Др Стана Смиљковић, Аутор збирке је човек који

           се по­­­з­на­је по песми, Међај, Ужице, 67/68 (2008),

            89-91.

 1.     М. Лукић, Стари покварењак, Заветине, 11-

12/2008.

 1.  Др Стана Смиљковић, Човек се познаје по песми,

Ан­т­ро­­по­лошко-књижевне цртице, Методичка

пракса, Шко­лска књига – Београд и Учитељски

факултет – Врање, 4 (2008), 35-49.

 1.   М. Тодоровић, Поетика живе стварности

             Стојана  Бог­да­но­ви­ћа, У сенци Дамокловог мача,

Учитељски факултет, Врање, 2009, 9-19.

 1.  М. Тодоровић, Линије живота и судбина, У

сенци Да­мо­к­ло­вог мача, Учитељски факултет,

Врање, 2009, 236-239.

 1.  М. Тодоровић, Минули животи и усудна мета­

         фи­зи­ка, У се­нци Дамокловог мача, Учитељски

          факултет, Вра­ње, 2009, 240-242.

 1.  М. Тодоровић, Лирска епика, У сенци

Дамокловог ма­ча, Учи­­те­љ­ски факултет, Врање,

2009, 249-252.

 1.  М. Тодоровић, Песништво битних тема, У сенци

Да­мо­­к­ло­вог ма­ча, Учитељски факултет, Врање,

2009, 253-260.

 1.  М. Тодоровић, Човек песма, васколика кружница

              ст­и­­­­хо­ви­ма, У сен­ци Дамокловог мача,  Учитељски

фа­к­ултет, Вра­ње, 2009, 286-293.

 1.  Р. Виденовић Равид, Љубичасти прозрак из

             маглине Си­­ри­ју­са, Бдење 20 (2009), 116-119,

Књажевац-Св­р­љиг, ISSN 1451-3218.

 1. 45. Срба Игњатовић, Песма о песми, Песничке новине,

5/71-2009, 64, Културно-просветна заједница,

Београд, ISSN 1452-4902.

 1.  Ćirić, J. Ignjatović and Ž. Popović, Stojan M. Bog­

              da­no­vić – Scientist, Teacher and Poet, Facta

Universitatis (Niš), Ser. Mathem. and Inform. 24

(2009), 1-13.

 1.   М. М. Стојановић, О родољубивом осећању у сти­

              хо­ви­ма Стојана Богдановића, Бдење 26 (2010)

175-179, Св­рљиг-Кња­же­вац.

 1.  Иванка Косанић, Песма као уточиште, ”човек

песма” Сто­ја­на Богдановића, Бдење 23-24 (2010),

184-187, Књажевац-Сврљиг, ISSN 1451-3218.

 1.  Стана Смиљковић, Песнички одјеци, Бдења и

буђења, Из­бор из поезије чланова редакције часописа Бдење, Бде­ње 26 (2010), 160-163, Сврљиг-Књажевац.

 1.  Мирослав Тодоровић, Златни пресек, UNUS MUN-­

DUS, 2011.

 1.    Др Жарко Поповић, Библиографија Др Стојан Бог­

            да­но­вић, Економски факултет, Ниш, 2011.

 1.  Проф. др Градимир Миловановић, дописни члан

СА­НУ, Реч ректора, – У: Др Жарко Поповић: Биб­-

ли­огра­фи­­ја Др Стојан Бог­да­новић, Економски

факултет, Ниш, 2011.

 1.  Проф. др Мирослав Ћирић, декан Природно-ма­те­-

ма­ти­чког факултета у Нишу, Осврт на научни и  про­фе­си­онални опус професора Стојана    Богдановића, – У: Др Жарко Поповић: Биб­ли­о­г­ра­  фи­­ја Др Стојан Бог­да­но­вић, Економски факултет,  Ниш, 2011.

 1.  Проф. др Мирослав Ћирић, – У: Научни и наставни

             рад Стојана Бо­­­г­да­но­ви­ћа, – У: Др Жарко Поповић:

Биб­ли­о­г­ра­фи­ја Др Ст­о­­јан Бог­да­новић, Економски

фа­ку­л­тет, Ниш, 2011.

 1.  Русомир Д. Арсић, Далеко од себе и ничега,

Народне но­вине, Ниш, 31.01.2011., стр. 14.

 1.  Т(угомир) К(остић), Математичар и књижевник,

Бе­о­град, Просветни преглед, 27. јануар 2011, стр. 6.

 1.  Тугомир Костић, Математички ум поетске душе,

Пи­рот, Слобода, 5. фебруар 2011, стр. 15.

58. Мирослав Тодоровић, Златни пресек, – У: Др

Жарко По­повић: Биб­ли­о­г­ра­фи­ја Др Ст­о­­јан Бог­да­-

новић,  Еко­но­мски фа­ку­л­тет, Ниш, 2011.

 1.  Васа Павковић, Лирика као извештај о свету, – У:

Др Жа­рко Поповић: Биб­ли­о­г­ра­фи­ја Др Ст­о­­јан Бог-­

да­но­вић, Економски фа­ку­л­тет, Ниш, 2011.

 1.  Miroslav Ćirić, Jelena Ignjatović, and Žarko popović,

Stojan M. Bog­da­nović – scientist, teacher, and poet, –

У: Др Жарко По­­­повић: Биб­ли­о­г­ра­фи­ја Др Ст­о­­јан

Бог­да­но­вић, Еко­но­мски фа­ку­л­тет, Ниш, 2011. 179 –

186.

 1.  Иванка Косанић, Песма као уточиште, ,,човек

             пес­маСтојана Богдановића, – У: Иванка

Косанић, Тра­г­ом књижевног лука, Ниш, Нишки

културни центар, 2011, 121-125, ISBN  978-86-

6101-24-8.

 1.  Стана Смиљковић, Песнички одјеци, Бдења и

Буђења, Избор из поезије чланова редакције Бдења,

Књижевни клуб ”Бранко Миљковић”, Књажевац и

Културни центар Сврљиг, 2010, Савременик плус,     бр. 187-188/2010, Београд,1о7-110.

 1.    Русомир Д. Арсић, Далеко од себе и ничега, -У.

Песник над песмом, Књажевац/Сврљиг, Бдење,    27(2011), 67-77.

 1.  Русомир Д. Арсић, На крају ужитка у ”Трункама”,

Ниш, Народне новине, 10. 1. 2012.

 1.  Душан Стојковић, Човек песма над црном рупом,

-У: Над Наисом звезде, Ниш, UNUS MUNDUS,

41(2012), 165–167.

 1. Милица Миленковић, Мрвице за гозбу духа; Стојан

Богдановић: Трунке, КК Бранко Миљковић,

Књажевац и Културни центар Сврљиг, Сврљиг,

Књажевац/Сврљиг, 2011; Београд,Савременик

плус, 207-208-209/2013, 136-139.

 1. Мирослав Тодоровић, Златни пресек (Изабране

песме Извештај Стојана Богдановића), -У: Ширење

светлости, Ниш, УНУС МУНДУС, 44(2013), стр.60.

 1. Мирослав Тодоровић, У средишту два круга

(Стојана Богдановића: Ода, О да), -У: Ширње

светлости, Ниш, УНУС МУНДУС, 44(2013), стр.

94.

 1. Мирослав Радовановић, Прелажење граница

времена (о збирци песама „О да“ Стојана

Богдановића, Апостроф ,2013), Смедерево, Народна

библиотека, Mons Aureus, 40(2013), 60-64

 1. Радивоје Микић: Стојан Богдановић: „О да“,(Стојан

Богдановић: О ДА, КК Б. Миљковић и Апостроф,

Књажевац/Београд 2013), Сврљиг/Књажевац, Бдење

151-154.

 1. Срба Игњатовић, Лирска казивања Стојана

Богдановића, (О књизи: О ДА), Београд, Песничке

новине, 11/77 – 2012, 69.

 1. Мирослав Тодоровић, У средишту два круга,

Београд, Савременик плус, 210-211-212/2013, 120-

124.

 1. Васа Павковић, О Да Стојана Богдановића,

Бдење,37-38 (2013), Књажевац/Сврљиг, 110-112

 1. Стана Смиљковић, Српска савремена литература у

балканском контексту, Луганськ, ВIСНИК Луганського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, No24(283) грудень 2013, 148-159.

Резиме на украјинском: Сучасна сербська лiтература в Балканах.

Резиме на енглеском: Modern Serbian Literature in Balkan Contekxt.

 1. Мирослав Радовановић, Суптилне анализе поетске

интиме,  (Стојан Богдановић, Криво дрво,  Народна

библиотека „Његош“ и Уметничка акдемија

„Исток“, Књажевац, 2014), Смедерево, Народна

библиотека, Mons Aureus, 45(2014), 82-85

 1. Мирослав Тодоровић, Лирика животне филозофије,

(Стојан Богдановић, Криво дрво,  Народна

библиотека „Његош“ и Уметничка акдемија

„Исток“, Књажевац, 2014), Костолац, Мајдан,

4(2014), 90 – 95.

 1. Васа Павковић, Панчево, Квартал
 2. Мирослав Тодоровић, Лирика животне филозофије

(О књизи Стојана Богдановића Криво дрво), Ниш,

Градина, 66-67/2015, 365-371.

 1. Миливој Анђелковић, Како читати књигу – текма

Бродски – Богдановић 4:5 (2:3),  Београд,

Савременик плус, 234-235-236/2015, с.141-143. (12.

октобар 2015. Блог „Amika“)

 1. Милош Ристић, Право и кривине Стојана

Богдановића, (О књизи „Криво дрво“), Београд,

Књижевне вертикале, 7-8, септембар 2015. – април

2016, 111-112.

 1. Миливој Анђелковић, Градске приче са жаоком,

Боеград, Књижевне новине, јануар-фебруар, 2016.

 1. Иванка Косанић, Лепота песничког „Зида“, („Зид“,

„Апостроф“, Београд и „Наис-принт“, Ниш, 2015),

Ниш, Народне новине, бр.16391. 10.10. 2016.

Стр.14.

 1. Милица Миленковић, Мрвице за гозбу духа,

Критичка тумачења, Краљево, „Рижа“, 2016, стр.

106-112.

 1. Јованка Стојчиновић Николић, Живот као моћ

пјесме,  (Стојан Богдановић, Зид, Апостроф,

Београд, НАИС-ПРИНТ, Ниш), Београд-Косовска

Митровица,Стремљења, јун 2017, 141-148

 1. Милица Вучковић, Бурлескни лов на живот унутар

Зида Стојана Богдановића,

 1. Јованка Стојчиновић Николић, Живот као моћ

пјесме,  (Стојан Богдановић: Зид, Апостроф,

Београд, НАИС-ПРИНТ, Ниш),  Брчко, Ријечи, 1-

2(2017), 438-443.

 1.    А. Г. Место песника у трошном Животу,  Народне

новине, Ниш, 7. 2017.

 1.      Зоран М. Мандић, На Пегазу до голе песме,

zoranmandic.blogspot.com, 12. 8.2017.

89.     Јованка Стојчиновић Николић, Живот као моћ пјесме,  (Стојан Богдановић: Зид, Апостроф, Београд, НАИС-ПРИНТ, Ниш), Упоредни путеви, Народна библиотека, Добој  и Арт принт Бања Лука, 2018, 167 – 177.

90.     Јелена Радовановић, Човек као тачка у камену,

Енциклопедије, лексикони, монографије, споменице

1.      Економски факултет, 1960-1990, Ниш, 1990.

2.      Ко је ко у Србији, Библиофон, Београд, 1991.

3.     Ко је ко у Србији ’95, Библиофон, Београд, 1995, ИД 37709836.

4.      Глигорије Зајечарановић, Филозофски факултет у Нишу 1971-1996, Издавачка јединица Универзитета у Нишу, 1996.

5.      Бранислав Стојадиновић, Књажевац у 1000 појмова, Ја­вно ин­фо­р­мативно предузеће “Књажевац”, 1999.

6.      Економски факултет 1960-2000, Ниш, 2000.

7.      Књижевна топографија Панчева, Градска библиотека Па­н­че­во и Институт за књижевност и уметност Бе­оград, Па­нчево, 2001.

8.       Предраг Станковић, Велико Боњинце, 2006: Моје село  Ве­ли­ко Боњинце, Графичар 5, Власотинце, ISBN     86-909083-0-7.

9.       Витомир М. Стевановић, Др Стојан Богдановић – У: Кња­же­вачка гимназија у свету наука, Књажевачка

гим­назија и ГИП ”’Тимок”, Књажевац, 2006, ISBN 978-86-86769-00-8.

10.     Мирослав Ћосић, Стојан Богдановић – У: Гимназија “Урош Пре­дић”, Панчево, Штампа PASSAGE GROUP, Па­н­чево, 2008, 160-161.

11.     Васа Павковић, Сећања на старе дане и наше профе­со­ре, Гимназија “Урош Предић”, Панчево, Штамп PASSAGE GROUP, Панчево, 2008, 103-107.

12.     Владана Стојадиновић, Слађана Јеремић, Вековима та­ло­же­но знање: 150 година од оснивања читалишта у Кња­же­в­цу (1860-2010), Књажевац, Народна биб­ли­о­тека ,,Његош”, 2010, ISBN 978-86-87537-08-8,  COBISS.SR.ID 173919244.

13.     Стојан Богдановић, Економски факултет (Ниш), –У: Мо­но­­г­ра­фија = Monograph : 50 година = 50 years, Ниш, 2010, 95-97,   ISBN 978-86-6139-013-5, COBISS.SR.ID    178674700.

14.    Проф. др Стојан Богдановић, – У: Награда ,,11. ја­ну­ар“, 1995-2010, 116-117, Нишки културни центар, 2011, при­ре­дио Слободан Крстић.

15.     Богдановић, Стојан, -У: Српска енциклопедија, Матица српска, САНУ, Завод за издавање уџбеника, Нови Сад-Београд, 2011, Том I, Књига 2, стр. 255. (С. Црвенковић).